Complicaties van testosteron therapie

Gaat testosteron therapie, ter behandeling van een laag testosteron bij de ouder wordende man met hart- en vaatklachten (cardiovasculaire) met complicaties gepaard? Hierover was in 2014 enige ophef ontstaan.

Deze studies hebben vooral hun weerslag gehad in de VS, waar testosteron toch vrij veel wordt voorgeschreven bij mannen die klachten hebben door het verouderingsproces en het hieruit resulterende testosteron tekort. Als deze complicaties zouden bestaan, zou dit toch bij deze groep mannen een belangrijke beperking voor het toedienen van testosteron inhouden.

Er worden echter veel vraagtekens geplaatst bij dit risicoprofiel van testosteron. In 2014 is er een grote studie bij bijna 20.000 mannen met een laag testosterongehalte (Late Onset Hypogonadisme = testosteron tekort bij de ouder wordende man) voorgesteld. Deze studie (die is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Clinical Endocrinologists) heeft aangetoond dat er geen verhoogd risico bestaat voor cardiovasculaire problemen bij testosteron therapie. Integendeel. Dr. Tan, die deze studie presenteerde, kwam tot de conclusie dat in die patiëntengroep er zelfs een beschermend effect van testosteron uitging.

Deze bevinding kwam overeen met analyses die nog niet zo lang geleden ook op het Europese/Amerikaanse urologencongres werden voorgesteld: testosteron suppletietherapie geeft geen verhoogd risico voor cardiovasculaire problemen en geeft ook geen verhoogd risico voor het ontstaan of progressie van prostaatkanker, een andere grote bezorgdheid voor testosteron suppletietherapie.

Lees verder over testosterontekort

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 16 juni 2018

Neem contact met ons op