Selecteer een pagina

Actieve surveillance

Afwachten bij prostaatkanker: behandeling active surveillance

Afwachten bij prostaatkanker, wanneer kan dat? Hoe gaat dat? En hoe veilig is dat? Lees alles over active surveillance.

Omdat prostaatkanker vaak heel langzaam groeit, kunnen sommige mannen (vooral degenen die ouder zijn of andere ernstige gezondheidsproblemen hebben) zonder behandeling voor hun prostaatkanker verder leven.

In sommige gevallen groeit de prostaatkanker zelfs zo langzaam dat deze mannen gedurende de rest van hun leven geen klachten van hun prostaatkanker krijgen. Deze mannen kunnen in aanmerkingen komen voor een ‘active surveillance’ (‘actieve observatie’ of ‘actief afwachtend’) beleid.

Mannen kiezen voor active surveillance bij Andros om onze ervaren artsen die veel tijd nemen voor uitleg en overleg.

Prof.dr. Frans Debruyne
Andros Clinics

Active surveillance: wel actief bewaken, niet (direct) ingrijpen

Soms is direct ingrijpen niet nodig. In dat geval kan een Active Surveillance protocol gevolgd worden om eventuele veranderingen van de prostaatkanker nauwlettend te volgen. Mannen kiezen voor active surveillance bij Andros om onze ervaren artsen die veel tijd nemen voor uitleg en overleg.

Omdat prostaatkanker vaak heel langzaam groeit is het niet altijd nodig om die direct te behandelen. Bij een behandeling aan prostaatkanker heeft u namelijk ook te maken met eventuele bijwerkingen van die behandeling zoals impotentie of incontinentie.

Deze behandeling active surveillance valt feitelijk in de categorie ‘behandelen door niet (of niet direct) te behandelen’.

Wat houdt active surveillance in?

Active surveillance, ook wel actieve bewaking genoemd, houdt in dat met behulp van vastgestelde protocollen de ontwikkeling van de gevonden prostaatkanker wordt gevolgd. Er wordt in eerste instantie voor gekozen het beloop van de prostaatkanker nauwlettend in de gaten te houden en niet direct met een behandeling te starten.

Elke drie tot zes maanden wordt er een evaluatie ingepland om te controleren of de kanker groeit. Tijdens de evaluatie wordt uw bloed onderzocht (PSA-waarde bepaling) en wordt er een rectaal onderzoek met eventueel een transrectale echografie (TRUS) uitgevoerd. Daarnaast wordt er jaarlijks door middel van een MRI en/of prostaatbiopsie gekeken of de kanker agressiever is geworden.

Wanneer uit onderzoeken blijkt dat de kanker gegroeid of agressiever geworden is, kan alsnog tot behandeling worden overgegaan.

Kwaliteit van leven

Active surveillance zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven bij mannen met minder ernstige prostaatkanker wordt behouden door deze pas te behandelen wanneer dat daadwerkelijk nodig is.

In sommige gevallen groeit de prostaatkanker zo langzaam dat deze mannen gedurende de rest van hun leven geen klachten van hun prostaatkanker krijgen.

Voor wie?

Het active surveillance beleid is alleen mogelijk bij mannen met een in de prostaat gelokaliseerde en niet agressieve prostaatkanker.

Strikte protocollen

Actieve bewaking betekent middels vooraf vastgestelde strikte protocollen de ontwikkeling van de gevonden prostaatkanker volgen. Andros volgt hierbij de criteria van de Prostate Cancer Research International Active Surveillance (PRIAS):

 • Bewezen aanwezigheid van prostaatkanker.
 • Cliënt is geschikt voor curatieve behandeling.
 • Klinisch stadium T1C of T2.
 • Voldoende biopten afnamen.
 • Een of twee biopten met prostaatkanker.
 • Gleason score van 3+3=6 of minder.
 • PSA density van minder dan 0,2.
 • PSA-waarde bij diagnose van <10ng/ml.
 • Bereidheid om controle bezoeken bij te wonen.

Wanneer er aan bovenstaande criteria wordt voldaan is er een minimale kans dat de prostaatkanker snel gaat groeien.

Juiste behandeling op juiste moment

Als u kiest voor een afwachtend beleid, betekent dit niet dat u geen behandeling krijgt, maar dat de behandeling pas wordt gegeven als het daadwerkelijk nodig is. De behandeling kan worden gestart als de kanker lijkt te groeien, gebaseerd op een stijgende PSA of een verandering van de DRE, echografie bevindingen of biopsieresultaten.

Na elk controlebezoek zal uw uroloog met u bespreken of u het active surveillance beleid kunt vervolgen of dat behandeling nodig is. Ongeveer 30% van de mannen in een active surveillance beleid ondergaat binnen vijf jaar alsnog een in opzet genezende behandeling (prostaatverwijdering of bestraling).

De voor- en nadelen van active surveillance

Het grote voordeel van active surveillance is dat, zolang er niet tot behandeling wordt overgegaan, geen bijwerkingen zoals impotentie of incontinentie kunnen optreden. U behoudt uw kwaliteit van leven. Bovendien voorkomt active surveillance onnodige behandelingen.

Een mogelijk nadeel van het volgen van een active surveillance beleid is dat u verder leeft met het feit dat u prostaatkanker heeft die (nog) niet behandeld wordt. Deze wetenschap kan voor sommige cliënten emotioneel belastend zijn.

Hoe gaat active surveillance?

Met behulp van regelmatig bloedonderzoek, een rectaal onderzoek met eventueel echografie en het herhalen van een MRI of prostaatbipsie krijgt de uroloog veel informatie over eventuele veranderingen in de prostaat.

Voor elke man zal uiteindelijk het verloop en dus ook het schema van controles en onderzoeken anders zijn. Daarbij hanteert de uroloog wel een basisschema:

De eerste twee jaar:

 • Elke drie maanden: bepaling van de PSA-waarde
 • Elke 6 maanden: rectaal onderzoek met evt. een echografie
 • Elke 12 maanden: MRI prostaatscan en/of prostaatbiopsie

Wanneer de situatie na twee jaar nog stabiel is:

 • Elke zes maanden: bepaling van de PSA-waarde
 • Elke 12 maanden: rectaal onderzoek met evt. een echografie
 • Elke 2 jaar: MRI prostaatscan en/of prostaatbiopsie

Afhankelijk van de ontwikkeling van de prostaatkanker kan de uroloog op individuele basis besluiten om dit schema intensiever of juist minder intensief te maken.

Maak een afspraak

 

Prostaatkanker Prostaatcarcinoom Andros Clinics NL

 

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Artsenblog

Precisiediagnostiek Andros in British Journal of Urology International

Over de prostaatkanker precisiediagnostiek van Andros Clinics verscheen recent een wetenschappelijk artikel in het toonaangevende tijdschrift British Journal of Urology International (BJUI). Het betreft de grootste wetenschappelijk evaluatie die tot nu toe wereldwijd...

Vroeg opsporen prostaatkanker in EU, de laatste ontwikkelingen

Eerder dit jaar schreef professor Debruyne over prostaatkanker in Europe’s Beating Cancer Plan, en met name de aandacht voor vroege opsporing. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Op 15 juli 2021 presenteerde Europees Parlementslid Véronique Trillet-Lenoir (FR),...

Nieuw prostaatkankerlogboek uitgebracht door prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting presenteerde onlangs een compleet vernieuwd en geactualiseerd prostaatkankerlogboek. In het prostaatkankerlogboek kunnen prostaatkankerpatiënten en hun naasten alle informatie vinden over prostaatkanker, de behandelingen en het leven met...

MRI voorkomt helft van overdiagnose bij prostaatkanker screening

De meeste landen hebben geen landelijke screening op prostaatkanker ingevoerd, omdat de huidige methoden leiden tot overdiagnoses en buitensporige, onnodige biopsieën. Een nieuwe studie door onderzoekers van Karolinska Institutet in Zweden, die is gepubliceerd in The...

Is bij prostaatkanker een prostaat sparende operatie mogelijk? Of moet de prostaat altijd helemaal weggehaald worden?

‘Kan bij een prostaatkanker operatie ook alleen de tumor uit de prostaat verwijderd worden zodat de prostaat behouden blijft? Ik lees nu altijd over een prostaatverwijdering met een robot bij prostaatkanker. Is er ook een prostaat-sparende operatie mogelijk bij...

PSA waarde en het opsporen van prostaatkanker

Over PSA waarde, het opsporen van prostaatkanker, het verschil tussen agressieve en niet agressieve prostaatkanker en waarom niet alle prostaatkanker behandeld hoeft te worden werd dr. Paul Kil, medisch directeur van Andros, geïnterviewd. ‘Als je een agressieve...

Focale therapie van prostaatkanker, wat is de stand van zaken?

Focale therapie van prostaatkanker is een therapie waarbij alleen de tumor in de prostaat wordt behandeld en de rest van de prostaat gespaard blijft. Bij focale therapie wordt van buitenaf de juiste lokalisatie van het gezwel in de prostaat (driedimensionaal) bepaald...

Prof. Jelle Barentsz ontvangt EAU Innovators in Urology Award

Het was 2006 toen prof.dr. Jelle Barentsz een gedeeltelijke dwarslaesie opliep na een misgelopen operatie. "Ik kan weer goed lopen - met enige beperkingen", zegt hij nu, vijftien jaar later. "Het herstel is voor mij uitstekend verlopen, en dat heeft me nederiger...

Kan je prostaatkanker ontdekken met een urinetest? Of een ander soort test?

‘Kan je prostaatkanker ontdekken met een urinetest? Of met een ander soort prostaatkanker test?’, vraagt een van onze lezers zich af. Professor Frans Debruyne geeft antwoord op deze ‘vraag van de maand’. Bij het opsporen van prostaatkanker kan ook een urinetest...

Andros Clinics verwelkomt prof.dr. Jelle Barentsz

Prostaatkanker beter opsporen: gerichter en op een voor de patiënt minder belastende wijze. Dat kan met precisiediagnostiek waarbinnen MRI een belangrijke rol speelt. Al sinds de oprichting van het Andros Prostaatkankercentrum werkt Andros hiervoor nauw samen met...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief