Klachtenprocedure

Wij zien elke klacht als een kans om te leren en onze kwaliteit te verbeteren.

Alle medewerkers van Andros doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals door u wordt verwacht. Het is het beste om uw opmerking, aanmoediging of klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker(s) te bespreken. Levert dit niet op wat u verwacht, dan kunt u zich wenden tot onze klachtencoördinator.

Indienen van een klacht

Wij ontvangen uw klacht graag schriftelijk. U kunt dan uw klacht rustig verwoorden en wij kunnen deze goed vastleggen. Stuur uw klacht via email naar klacht@mannenkliniek.nl of per post:
Stichting Andros Clinics, t.a.v. de klachtencoördinator, Meester E.N. van Kleffensstraat 5, 6842 CV Arnhem. Binnen twee weken krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wat kan de klachtencoördinator voor u doen?

De klachtencoördinator stelt een onderzoek in naar uw klacht, waarbij hij informatie inwint bij partijen. Eventueel raadpleegt hij deskundigen. De beoordeling met eventuele genomen maatregelen wordt binnen 3 maanden schriftelijk aan u gestuurd.

Wat kan de geschillencommissie voor u doen?

Het kan voorkomen dat u nog niet tevreden bent na het antwoord van (en nader overleg met) de klachtencoördinator. U kunt uw klacht dan indienen bij de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (www.degeschillencommissiezorg.nl). Het staat u ook vrij om uw klacht rechtstreeks bij de geschillencommissie in te dienen.

De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tel: 

De geschillencommissie werkt onafhankelijk van Andros Clinics. Zij vormt een oordeel of uw klacht gegrond is en hoort zo nodig betrokkenen. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding toekennen. De geschillencommissie stuurt haar uitspraak toe aan u en aan het bestuur van Andros. Het bestuur stuurt u bericht hoe de uitspraak zal worden uitgevoerd.

Privacy

Door het indienen van een klacht stemt u ermee in dat de klachtencoördinator of de geschillencommissie inzage krijgen in uw medisch dossier. Indien u dit niet wenst, dan moet u dit uitdrukkelijk in uw brief vermelden. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht.

Kosten

Een klacht bij Andros indienen is kosteloos. Een klacht indienen bij de geschillencommissie kost €52,50 (2024). Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld. Indien u zich laat bijstaan door een familielid of advocaat, dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan de medisch secretaresse, arts of verpleegkundige.

Bereikbaarheid

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur contact met ons opnemen via 026-389 17 53 of info@mannenkliniek.nl.

Onze specialisten