Selecteer een pagina

MRI Prostaat: scan voor detectie van prostaatkanker

Indien bij u een blijvende of sterke klinische verdenking van prostaatkanker bestaat, kan de arts in samenspraak met u besluiten om een MRI onderzoek van de prostaat uit te laten voeren. In dit onderzoek wordt een zeer nauwkeurig beeld gemaakt van de prostaat, waarop een eventuele prostaatkanker goed te zien zal zijn.

MRI voor onderscheid tussen gevaarlijke en ongevaarlijke tumoren

Belangrijk voordeel van de MRI is dat er goed onderscheid gemaakt kan worden tussen agressieve kankers, waarbij een behandeling noodzakelijk is, en niet agressieve tumoren die nooit of in ieder geval niet snel gevaarlijk worden, waarbij de optie bestaat om niet actief te behandelen en dus ook de nadelige complicaties (impotentie en incontinentie) te voorkomen.

Na MRI scan bepalen: is biopsie nog nodig?

Aan de hand van de MRI scan en aanvullend onderzoek wordt bekeken of het nemen van een biopsie noodzakelijk is. Minder biopsieën is patiëntvriendelijker, kostenbesparend en voorkomt complicaties.

Als biopsie nodig blijkt: gerichte biopsie met MRI en “live-fusie”

In het Andros prostaatkankercentrum maken we tijdens de biopsie gebruik van de MRI-beelden door ‘live-fusie’. We prikken gericht in de verdachte plekken om weefsel af te nemen (in tegenstelling tot de traditionele ‘blinde’ biopsie). Ook bijzonder is dat we biopteren via de huid en niet via de endeldarm. Dit elimineert de kans op infecties. Lees meer over fusie-biopsie >

 

 

Samenwerking met MR Prostate Center of Excellence van het Radboudumc

Het MRI onderzoek wordt uitgevoerd met de meest moderne en geavanceerde MRI-technieken. De MRI scans worden beoordeeld door prof. dr. Jelle Barentsz en zijn team van het MR Prostate Center of Excellence van het Radboudumc in Nijmegen. Zij zorgen ook voor de kwaliteitsbewaking van de beeldvorming.

De MRI scans worden vanaf 1 februari 2021 gemaakt bij Andros in Baarn door Prescan. Prescan maakt MRI scans met de Magneta Vida, een MRI-scanner met een hoge magneetsterkte van 3 Tesla en Biomatrix technologie. Biomatrix technologie zorgt ervoor dat de scanner gebruik maakt van biometrische data van de cliënt waardoor de scans nauwkeuriger en sneller gemaakt worden.

Al sinds 2015 gebruikt Andros MRI om biopsie te voorkomen. Is er toch een biopsie nodig? Dan gebruikt Andros deze beelden voor een fusiebiopsie om gericht in verdachte plekken te kunnen prikken via een live fusie biopsie. De MRI belden worden dan gefuseerd met de ‘live’ echobeelden.

Normaliter zal de uroloog in eerste instantie een zogenaamde detectie-MRI aanvragen. Deze MRI is bedoeld om te bepalen óf er een prostaatkanker is. Het kan ook voorkomen dat de uroloog een andere MRI aanvraagt, bijvoorbeeld om de precieze locatie van een tumor te bepalen of om extra goed te kijken naar de om de prostaat liggende zaadblaasjes en klieren. Indien een ander soort MRI wordt aangevraagd, kan het onderzoek op details verschillen van de informatie hieronder. De uroloog en laboranten zullen deze verschillen toelichten.

Wat is een MRI?

MRI staat voor Magnetische Resonantie Imaging. Bij een MRI onderzoek gaat u in een MRI scanner. Daar zit een zeer sterke magneet in. De scanner zendt radiogolven uit die signalen in uw lichaam opwekken. Een antenne vangt deze signalen op en een computer zet die signalen om naar een afbeelding. Zo kunnen de radioloog en u op een beeldscherm afbeeldingen bekijken van de binnenkant van uw lichaam. Bijvoorbeeld uw prostaat.

Voorbereiding MRI

De uroloog zal samen met u een aanvraag invullen voor de MRI. Hierin controleert hij al of er speciale zaken zijn waarop gelet moet worden, zoals magnetische materialen in uw lichaam of eventuele allergieën voor de contrastvloeistof. Omdat u onder een sterke magneet komt te liggen, is het van groot belang dat u al deze gegevens goed aangeeft. Als u twijfelt over iets, wat dan ook, neem dan direct contact met ons op. Neem ook de onderstaande informatie goed door.

Seksuele activiteit / zaadlozing vóór het onderzoek

Seksuele activiteit en met name zaadlozing hebben invloed op de afbeelding van de prostaat op MRI en kunnen de beoordeling van de MRI beelden bemoeilijken. Om die reden willen wij u verzoeken om vier dagen voor de MRI geen seks of zaadlozing meer te hebben.

Geneesmiddelenpaspoort

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt, kunt u deze op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Wij verzoeken u wel bij uw apotheek een geneesmiddelenpaspoort te halen en dit mee te nemen naar uw afspraak. Het kan zijn dat wij de informatie over uw geneesmiddelen nodig hebben. Als u niet in de gelegenheid bent het paspoort bij de apotheek op te halen, kunt u zelf een lijstje van uw medicijnen maken en dit meenemen.

Allergie voor contrastvloeistof of slechte nierfunctie

Het komt tegenwoordig zelden voor, maar als u ooit een allergische reactie heeft gehad tijdens of na een MRI onderzoek, neem dan contact met ons op. Uw behandelend arts kan dan in overleg met de radioloog eventueel maatregelen nemen. Ook als u een slechte nierfunctie heeft vragen wij u contact met ons op te nemen.

Voorbereiding op de dag zelf

We raden u dringend aan sieraden en kostbaarheden thuis te laten. Een piercing gemaakt van zilver, goud of andere edelmetalen kan echter blijven zitten, de magneet van de MRI heeft hier geen invloed op. Het is makkelijk om aparte kleding voor boven- en onderlichaam te dragen. Kies voor kleding en schoenen waarin geen metaal zit. Als er toch iets van metaal in de kleding aanwezig is, krijgt u van de laborant een pyjama.

Om een goede diagnose te kunnen stellen is het erg belangrijk dat u een lege blaas heeft. Ook is het erg belangrijk dat er zich geen lucht in de darmen bevindt. Daarom willen wij u nadrukkelijk vragen om voorafgaand aan het onderzoek naar de wc te gaan en zowel de blaas en darm goed leeg te maken. Lees de volledige voorbereiding in de brochure ‘Informatie over MRI prostaat’. 

Nadat u zich heeft gemeld bij de afdeling Radiologie, neemt de laborant u mee naar de kleedkamer. U (en uw eventuele begeleider) moeten alle mogelijke metalen voorwerpen in de kleed kamer achterlaten. Een infuus wordt ingebracht voordat u de MRI onderzoekskamer betreedt. Hierna gaat u naar de MRI onderzoekskamer, waar u op uw rug op de onderzoekstafel gaat liggen.

Voor het onderzoek krijgt u van de laborant het medicijn Buscopan toegediend via het infuus. Dit zal de laborant ter plekke met u overleggen. Buscopan zorgt ervoor dat de darmen minder bewegen en de opnamen scherper worden. Mogelijke bijwerking van dit medicijn is dat u even wazig ziet.

U mag dit medicijn niet krijgen wanneer één van onderstaande op u van toepassing is:

  • Verhoogde oogboldruk (glaucoom)
  • Verhoogde of onregelmatig hartritme
  • Een spierziekte
  • Chronisch verstopte darmen
  • Wanneer u een katheter moet inbrengen in de blaas om te kunnen plassen

De MRI

Om de signalen uit uw lichaam goed te kunnen meten komt er een extra steun met ingebouwde antennes om het bekken. U krijgt een rubberen balletje mee in de MRI, waarmee u de laborant kunt waarschuwen als u deze wilt spreken. De laborant legt uit wanneer u het balletje kunt gebruiken.

Voor het MRI onderzoek schuiven we u op een onderzoekstafel in de scanner. Dit is een buis van 1,5 meter lang en met een doorsnede van 70 centimeter. We leggen u zo neer, dat uw prostaat in het midden van de buis zit. De buis is van binnen verlicht en aan beide uiteinden open.

Zodra u goed ligt, start het onderzoek. De radioloog maakt meerdere afbeeldingen van uw prostaat en het gebied daaromheen. Een opname kan twee seconden duren, maar ook vijf minuten. We maken opnamen vanuit verschillende hoeken, zodat we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de eventuele tumor en de uitzaaiingen. Daarom is het belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek. Het MRI onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Geen metalen voorwerpen

In de scanner zit een sterke magneet. Daarom mag u tijdens het onderzoek geen metalen voorwerpen dragen. Verwijder dus van tevoren bijvoorbeeld uw bril, sieraden of metalen gebitsprothese. Hebt u metalen voorwerpen in uw lichaam? Vertel dit dan aan uw arts. Als u een pacemaker of ICD hebt, mag u niet in de MRI; de magneet ontregelt deze apparaten.

Claustrofobie

Mensen met ernstige claustrofobie durven soms niet in de MRI. Heeft u ernstige claustrofobie, overleg dan met uw behandelend arts. Deze kan eventueel een rustgevend medicijn voorschrijven. De meeste rustgevende medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid, dus zorg er in dat geval voor dat u zelf die dag niet meer aan het verkeer hoeft deel te nemen.

Contrastvloeistof

U krijgt tijdens het maken van het MRI onderzoek contrastvloeistof toegediend. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat verschillen tussen weefsels op een MRI onderzoek beter te zien zijn. Om contrastvloeistof toe te dienen krijgt u een infuus in de arm. Tijdens het onderzoek spuit de laborant via de infuusslang de contrastvloeistof in. U merkt hier meestal niets van, maar het is mogelijk dat u een koud gevoel in de arm of een vreemde smaak in de mond krijgt. Ook kunt u het gevoel krijgen dat u in de broek plast. Deze gevoelens verdwijnen meestal na enkele seconden. Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd.

Wat merkt u van het onderzoek?

Het onderzoek doet geen pijn. Van de radiogolven of magneet merkt u niets. Het kan wel zijn dat u het onderzoek onprettig vindt. Bijvoorbeeld omdat u lang stil moet liggen in de buis. Of van-wege het geluid. Want de MRI scanner maakt een luid, ratelend geluid. Als het geluid even stopt, betekent dit dat we klaar zijn met een opname. Om dit geluid te dempen krijgt u oordopjes of een hoofdtelefoon. Het is mogelijk om via de hoofdtelefoon uw eigen meegenomen cd’s of de radio te beluisteren. Toch hoort u meestal het geluid van de MRI boven de muziek uit.

Voelt u zich toch niet goed? Of is er iets aan de hand? U krijgt altijd een rubberen balletje mee in de MRI. Wanneer u hierin knijpt, waarschuwt u de radiodiagnostisch laborant die het onderzoek uitvoert. De laborant stopt op dat moment het onderzoek en schakelt de intercom in, zodat u met hem kunt praten. Ook kan de laborant u zien via een camera.

 

MRI uitslag PI-RADS Andros Clinics

 

Na het onderzoek / uitslag

Direct na het onderzoek kijkt de laborant of de opnamen gelukt zijn. Als de opnamen goed zijn, kunt u direct naar huis. Door het medicijn Buscopan kunt u even wazig zien. Dit gaat vanzelf weer over. Wij adviseren u iemand mee te nemen om u naar huis te rijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer.

De radioloog beoordeelt de opnamen en legt zijn bevindingen vast in een verslag. Dit geeft hij door aan uw uroloog bij Andros Clinics. Tijdens een consult bij Andros, gemiddeld een week na het MRI onderzoek, bespreekt uw uroloog de uitslag van het MRI onderzoek met u. Lees verder over uitslag MRI >

 

Maak een afspraak

 

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Prostaatkanker opsporen met MRI en fusie-biopsie

Prostaatkanker Precisiediagnostiek met prostaat MRI en fusie biopsie Screenshot Video YouTube Andros Clinics

Artsenblog

Prof. Jelle Barentsz ontvangt EAU Innovators in Urology Award

Het was 2006 toen prof.dr. Jelle Barentsz een gedeeltelijke dwarslaesie opliep na een misgelopen operatie. "Ik kan weer goed lopen - met enige beperkingen", zegt hij nu, vijftien jaar later. "Het herstel is voor mij uitstekend verlopen, en dat heeft me nederiger...

Andros Clinics verwelkomt prof.dr. Jelle Barentsz

Prostaatkanker beter opsporen: gerichter en op een voor de patiënt minder belastende wijze. Dat kan met precisiediagnostiek waarbinnen MRI een belangrijke rol speelt. Al sinds de oprichting van het Andros Prostaatkankercentrum werkt Andros hiervoor nauw samen met...

Andros Prostaatkankercentrum in Baarnsche Courant: Baarn spil in prostaatonderzoek

Andros Clinics en Gynos gaan over op een nieuwe naam: Andros Clinics. De organisatie groeit in Baarn razendsnel nu de MRI scanner van buurman Prescan wordt ingezet. Medisch directeur Paul Kil is trots dat er in zijn klinieken veel onnodige biopsieën kunnen worden...

Is de kwaliteit van MRI prostaat scans overal hetzelfde?

‘Is de kwaliteit van de prostaat MRI's overal hetzelfde? Is er verschil in de MRI apparaten? En in de interpretatie? Waarom worden er niet in alle ziekenhuizen prostaat MRI's gemaakt, want in elk ziekenhuis staat toch een MRI?’ Deze vragen ontvingen wij van een van...

Samenwerking met MRI Centrum

Vanaf september 2019 gaat de Andros Clinics samenwerken met het MRI centrum in Amsterdam. Op minder dan twee kilometer van de kliniek opent het MRI centrum een nieuwe locatie met een 3 Tesla MRI, gelijk aan de MRI in het Radboud in Nijmegen waar Andros al mee...

Waarom wordt in ziekenhuizen nog steeds een traditionele prostaatbiopsie afgenomen?

'Waarom wordt er in ziekenhuizen nog steeds een traditionele prostaatbiopsie afgenomen? Ik hoor nog steeds vaak mannen om me heen die een “gewone” biopsie van de prostaat krijgen. Bij Andros kreeg ik jaren geleden al een MRI en een fusie-biopsie. Waarom zijn...

Interpretatie van MRI prostaat door radiologen verschilt

In European Urology Focus, een belangrijk wetenschappelijk urologisch tijdschrift, verscheen in het voorjaar van 2018 een analyse van de beoordeling door diverse radiologen van multiparameter MRI’s. Een mp MRI is een belangrijke onderzoek voor de vroege diagnose van...

MRI prostaat, een kosteneffectieve methode voor vroege detectie van prostaatkanker

MRI is een kosteneffectieve methode voor vroege detectie van prostaatkanker. Dat is de conclusie van een in 2017 verschenen studie in het Amerikaanse tijdschrift Radiology. Het betreft een Amerikaanse studie waarin wordt berekend dat een MRI-geleide (fusie-) biopsie...

MRI bij de diagnose van prostaatkanker

Het prostaat MRI onderzoek stond weer centraal tijdens het jaarlijkse congres van de European Association of Urology in 2017. Dit congres wordt bezocht door meer dan 10.000 urologen uit de hele wereld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de urologie te...

MRI vermindert de noodzaak tot prostaatbiopsie

In de Lancet, een van de top medische wetenschappelijke tijdschriften, is in 2017 een artikel verschenen waarin de voorspellende waarde wordt beschreven van een multiparameter (mp) MRI voor het aantonen van significante prostaatkankers. Ook niet significante...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief