‘Ik kreeg sepsis na een biopsie aan de prostaat in het ziekenhuis’, de ervaring van dhr Schipper

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
10 augustus 2023

‘Mijn prostaatbiopsie ervaringen wil ik delen om andere mannen te informeren zodat zij een bewuste keuze kunnen maken over hun biopsie.  In 2015 liep ik namelijk een infectie op na een traditionele biopsie in het ziekenhuis’, vertelt de heer Schipper. Omdat er in 2023 ook nog regelmatig via de darm wordt gebiopteerd, delen we zijn ervaring. Overigens wordt bij Andros altijd via de huid gebiopteerd, dus nooit via de darm.

Lees de ervaring van de heer Schipper en de reactie van professor Frans Debruyne.

De prostaatbiopsie ervaring van Schipper in het ziekenhuis

In de nieuwsbrieven van Andros Clinics lees ik regelmatig blogs waarin professor Debruyne zich hard maakt voor biopten nemen via de huid: transperineale fusie biopsie. Ik vraag me af waarom deze methode niet nu al vaker bij ziekenhuizen wordt aangeboden.

Misgeprikt

In 2015 onderging ik op 54 jarige leeftijd een traditionele prostaatbiopsie: een biopsie waarbij willekeurig 12 stukjes prostaat werden geprikt via de anus. Na de eerste biopsie in het universitaire ziekenhuis bleek de uitslag niet betrouwbaar genoeg. Eén stukjes weefsel had onvoldoende cellen om te testen. Na enige weken wachten op de spannende uitslag, kregen wij dus te horen dat ik opnieuw ‘in de stoel moest’.

Koortsaanval

Een week later werden opnieuw rectaal (via anus en darm) prostaatbiopten afgenomen. Ook nam ik weer de preventieve antibiotica. Deze keer werd ik 13 keer geprikt omdat een stukje weefsel meteen al te klein was. Op vrijdagochtend, 4 dagen na de 2e biopsie, was ik onderweg naar het werk toen het zweet mij uitbrak en ik enorm begon te klappertanden. Na nog een koortsaanval heb ik het ziekenhuis gebeld. Ik werd direct opgenomen.

Bloedvergiftiging

Doodziek kwam ik in het ziekenhuis aan. Daar werd de diagnose sepsis gesteld. Een paar uur later lag ik op zaal aan een infuus met antibiotica. Mijn bloeddruk daalde naar een verontrustend lage waarde. Op maandag kwam uitslag van het lab. De bloedvergiftiging (sepsis) werd veroorzaakt door de E. coli (sic) bacterie, die gevoelig bleek voor het antibiotica infuus dat ik inmiddels al 3 dagen kreeg.

Steeds vaker lees ik in het nieuws over de toename van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat bij mij de bacterie niet resistent was. Als ik er aan denk hoe ziek ik toen was, dan vrees ik dat ik een resistente bacterie niet had overleefd.

Waarom wordt er nog steeds via darm geprikt?

‘Waarom wordt er nog steeds via darm geprikt?’, vraag ik me af. Destijds werd mij verteld dat de transrectale biopsie (via anus en darm) nog in gebruik is vanwege de lagere kosten. Ik vermoed dat de kosten heel wat hoger uitpakken als complicaties zoals ik die heb meegemaakt onderdeel zijn van de berekening. Daarnaast is er nog mijn persoonlijke leed, dat niet in geld is uit te drukken.

Geen prostaatkanker

Gelukkig kan ik het navertellen en is inmiddels ook gebleken dat ik geen prostaatkanker bleek te hebben. Er waren in het prostaatweefsel geen maligniteiten te vinden. Toch wil ik graag mijn ervaring delen zodat mannen een bewuste keuze maken over hun biopsie. Ook hoop ik dat artsen, verzekeraars en beleidsmakers kennis nemen van mijn verhaal en dat ik zo kan bijdragen aan een snellere invoering van veiligere methodes om te biopteren. Want wat ik heb meegemaakt, wens ik niemand toe.

Reactie van professor Frans Debruyne, oprichter van Andros

Uw ervaringen zijn zeker niet uniek en komen jammer genoeg nog steeds voor. Ik ben een groot voorstander van veilig en gericht biopteren. Maar ook van het voorkomen van onnodige biopsies.

Als medisch directeur van Andros heb ik destijds alles in het werk gesteld om in mijn klinieken snel precisiediagnostiek aan te kunnen bieden. Dat is gelukt. Al sinds 2015 bieden we precisiediagnostiek. Met deze ontwikkeling liepen we ver vooruit op reguliere ziekenhuizen. Gelukkig zijn er, mede door het delen van onze resultaten en onze kennis,  inmiddels meer ziekenhuizen gestart met gericht biopteren. Alhoewel ze dat nog wel regelmatig via de darm doen in plaats van via de huid.

Altijd eerst MRI

Met ‘precisiediagnostiek’ stellen we zeer gericht en specifiek vast of een man prostaatkanker heeft, hoe ernstig de kanker is, of deze behandeld moet worden en hoe. Bij een serieuze verdenking op prostaatkanker onderzoeken we met MRI en eventueel een biomarker urinetest. Zo maken we onderscheid tussen potentieel gevaarlijke en ongevaarlijke tumoren. Alleen bij potentieel gevaarlijke tumoren nemen we een prostaatbiopsie af.

Minder biopsieën is patiëntvriendelijker, kostenbesparend en voorkomt complicaties.

Altijd via huid, preventieve antibiotica is niet nodig

Als biopteren nodig blijkt te zijn, dan doen we dat uitsluitend veilig via de huid (transperineaal). Dus niet via de endeldarm/anus zoals bij het traditionele biopteren. De kans op infectie bij prikken via de huid is zó klein, dat preventief antibiotica slikken niet nodig is.

Gericht prikken is betrouwbaarder

Ook geeft onze MRI Fusie biopsie meer zekerheid omdat we gericht prikken in de verdachte plekken in de prostaat (dus niet willekeurig). Tijdens de biopsie projecteren we MRI-beelden over de echobeelden van de prostaat met geavanceerde techniek.

Resultaten bij Andros

Onze ervaring tot nu toe is dat bij circa de helft van de mannen geen prostaatbiopsie nodig bleek op basis van MRI PIRADS. Bij de mannen die wel een biopsie nodig hadden, vonden we bij 75 tot 80% een tumor (bij standaard ‘blinde biopten’ was dat 25-30% in 2019). Er is geen enkele sepsis opgetreden. Zeer sporadisch (minder dan 0,3%)  is er een ontsteking opgetreden.

Ik ben ervan overtuigd dat transperineale MRI Fusie biopsie straks de nieuwe standaard zal worden. De introductie van deze nieuwe werkwijze blijkt in de ziekenhuizen meer tijd nodig hebben door diverse factoren. Ik wil u hierbij hartelijk bedanken voor het delen van uw ervaring.

Wat zijn de verschillen tussen standaard biopsie en biopsie bij Andros?

Lees verder over transperineale MRI Fusie biopsie

Prostaatkanker bij Andros

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 10 augustus 2023

Neem contact met ons op