Kosten en verzekering

Maak afspraak Vind kliniek

Kosten en verzekering

De behandelingen van Andros vallen binnen het basispakket zorgverzekering, behalve als expliciet is aangegeven dat dit niet het geval is. We hebben met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over vergoeding van de door ons uitgevoerde consulten, onderzoeken en behandelingen.

Andros factureert daarbij direct aan uw zorgverzekeraar. U hoeft dus niet eerst zelf te betalen. Wel kan het bezoek aan onze klinieken ten laste worden gebracht van uw eigen risico. Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2019 is €385.

Belangrijk: om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Blaasproblemen en blaaspijnsyndroom: direct door Andros gedeclareerd 

Voor het blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis en urologische klachten die bij Andros Mannenkliniek | Gynos Vrouwenkliniek onderzocht en behandeld kunnen worden, hebben Andros | Gynos afspraken met de zorgverzekeraars. Wij zullen de rekening dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. U hoeft hier dus zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Per 1 januari 2015 vallen de blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/ of hyaluronzuur, niet meer onder de verzekerde zorg. Andros | Gynos gebruikt deze blaasspoelvloeistoffen omdat uit langdurige onderzoek is gebleken dat de beschermlaag van de blaas (GAG-laag) stoffen zoals hyaluronzuur en chondromitine sulfaat nodig heeft om voldoende bescherming te kunnen bieden. Slechts een aantal zorgverzekeraars vergoeden de blaasspoelingen met deze stoffen nog. Indien de arts besluit dat een blaasspoeling voor u mogelijk nuttig kan zijn, dan zullen wij vanuit Andros | Gynos dat op onze eigen kosten eenmalig (of een beperkt aantal keer) toedienen. Mogelijk heeft u baat bij langer gebruik van deze blaasspoelingen. U zult dan zelf de blaasspoelingen moeten aanschaffen. Onze verpleegkundigen ondersteunen u hier bij.

We raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te controleren of zij blaasspoelingen vergoeden. Wij adviseren u ook de ontwikkelingen op de website van Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging in te gaten te houden.

Verwijzing van huisarts

Om uw afspraak bij Andros vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Bespreek de klachten met uw huisarts. Zodat de huisarts een verwijzing kan geven (of zodat de huisarts, indien mogelijk, zelf de klachten kan behandelen.)

Afspraak zonder verwijzing

Om bij een van onze klinieken een afspraak te maken heeft u altijd een verwijzing nodig. Alleen als u in het buitenland woont en een buitenlandse zorgverzekering heeft kunt u een afspraak maken zonder verwijzing. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u de gemaakte kosten kunt declareren. Passantentarieven Andros 2019 >

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controlebezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Indien uw zorgverzekeraar aangeeft dat behandelingen en/of onderzoeken bij Andros Mannenkliniek niet worden vergoed, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kosten voor laat en niet afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor uw bezoek ons te laten weten.

 

Informatie eigen risico

Passantentarieven

De zorg die Andros levert valt in bijna alle gevallen onder de basisverzekering die elke inwoner van Nederland (verplicht) afsluit. Andros heeft contracten met alle zorgverzekeraars en zal de rekening van uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren.

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC).  Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Andros de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

 

 

Maak afspraak

 

Andros verzekerde zorg voor alle zorgverzekeraars

Nieuws

Gesloten tussen kerst en oud & nieuw

Onze klinieken zijn rond de feestdagen gesloten. Het overzicht hieronder laat zien wanneer welke kliniek gesloten is. Amsterdam:    woensdag 25 december t/m vrijdag 3 januari 2020 Arnhem:          woensdag 25 december t/m donderdag 2 januari 2020 Baarn:           ...

Onze uroloog Nader Naderi te gast bij tv-programma Pauw

Op 12 november was onze uroloog Nader Naderi te gast bij het tv-programma Pauw. Hij vertelde waarom er meer aandacht nodig is voor prostaat- en teelbalkanker. Acht bekende mannen doen mee met de tv-show “for one night only” om bewustzijn te creëren voor deze 2...

Honderden kankerpatiënten onder het mes in ziekenhuizen die te weinig opereren

Bijna een kwart van de ziekenhuizen voert zo weinig kankeroperaties uit, dat de patiënt elders beter af is. Het risico: nodeloze bloedingen, restweefsel en zelfs overlijden.  Hoe vaker je iets doet, des te beter het gaat. 419 kankerpatiënten zijn vorig jaar geopereerd...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief