Laag testosteron geassocieerd met hogere mortaliteit

Testosteron heeft een belangrijke fysiologische functie bij de man. Er zijn veel studies verschenen waaruit kon worden geconcludeerd dat een laag testosteron bij mannen van jonge en middelbare leeftijd een groter risico liepen voor kortere levensverwachting dus een vroegere mortaliteit.

Dit is opnieuw bevestigd in 2017 in een door European Urology gepubliceerde studie die is uitgevoerd in Zweden, waar een zeer nauwkeurige kankerregistratie bestaat.

Deze studie betrof 4.278 mannen van wie het testosterongehalte op relatief jonge leeftijd bepaald was en die minstens 20 jaar waren gevolgd.

De conclusie was dat mannen onder de leeftijd van 50 jaar met een eigen laag testosterongehalte een duidelijk kortere levensverwachting hadden. Dit zou erop wijzen dat een goed testosterongehalte, althans voor een deel, noodzakelijk is om een betere overleving te hebben.

Lees meer over testosterontekort

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op