Te grote buikomvang en het risico op overlijden aan prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
14 september 2020

Recent is in Engeland een groot epidemiologisch onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen (over)gewicht en prostaatkanker. Het onderzoek is uitgevoerd door de universiteit van Oxford en heeft meer dan tien jaar in beslag genomen. Het betreft een analyse van de gegevens van bijna 220.000 mannen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een relatie bestaat tussen Body Mass Index (BMI) en prostaatkanker. Hoe hoger de BMI des te groter is de kans dat prostaatkanker zich ontwikkelt. Ook is de kans groter dat de prostaatkanker agressiever zal verlopen.

Meer sterfte bij grote buikomvang

In de onderzoeksperiode stierven 571 mannen aan prostaatkanker. Een nauwkeurige analyse van deze gegevens stelden de onderzoekers in staat te concluderen dat de buikomvang een belangrijke factor is in de sterftekans op prostaatkanker. Mannen met een buikomvang van 103 cm of meer hadden maar liefst 35% meer kans om aan prostaatkanker te sterven dan mannen met een buikomvang van dan 90 cm of minder.

Goed gewicht blijft belangrijk

De relatie tussen prostaatkanker en buikomvang was echter niet terug te vinden in de relatie Body Mass Index (BMI) en het overlijden aan prostaatkanker. Dit betekent dat de buikomvang doorslaggevender is dan de BMI zelf. Wel wordt er in de studie op gewezen dat een verhoogd BMI (meer dan 26) veel andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het is dus zeker belangrijk voor alle mannen om hun gewicht in de gaten te houden.

Wat is BMI?

De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Het geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht.

Wat is buikomtrek?

Naast het gewicht is het voor de gezondheid belangrijk waar het lichaamsvet zit. Vet in en rond de buik is nadelig voor de gezondheid. De buikomtrek wordt gemeten tussen de onderkant van de onderste rib en de bovenkant van het bekken.

Lees meer artikelen over leefstijl

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 14 september 2020

Neem contact met ons op