Kurkuma en kanker

In 2019 was er veel te doen over het gebruik van kurkuma en de invloed ervan op kanker. Ook bij Andros krijgen wij regelmatig de vraag of het gebruik van kurkuma een positieve effect kan hebben bij bijvoorbeeld prostaatkanker. Er zijn inderdaad studies die bevestigen dat het gebruik van kurkuma bevorderend is voor de gezondheid. Dit is het geval voor klachten over ontstekingen, pijn en ook het metabool syndroom (overgewicht, hypertensie en diabetes).

Kurkuma (of koenjit) is een plantaardig product dat wordt gewonnen uit de wortels van een plant die behoort tot de gemberfamilie (Curcuma Longa). Al duizenden jaren worden er geneeskundige eigenschappen aan deze stof toegeschreven. De stof komt veel voor in Aziatische en Indiase voedingsstoffen.

Er zijn ook claims dat kurkuma tegen kanker zou werken. Er zijn studies op kankercellijnen die aantonen dat kurkuma de groei van deze tumoren, gekweekt in het laboratorium, kunnen tegenhouden. Het is echter nog niet vertaald in effecten op kanker bij mensen.

Er zijn hieromtrent een aantal studies uitgevoerd waarin echter nog geen significante conclusies zijn bereikt. Het gaat overigens om zeer kleine studies die een te beperkte omvang hebben. Geen enkele van de studies is uitgevoerd bij prostaatkankerpatiënten maar bijvoorbeeld wel bij patiënten met leukemie en darmkanker.

Eigenlijk moet worden geconcludeerd dat preklinische (cellijndata) studies suggereren dat er een goed effect van kurkuma op kanker zou kunnen worden vastgesteld maar dat dit bewijs voor echte kankers nog niet is geleverd. Dan zou de boodschap voor urologische kankers in het algemeen en prostaatkanker in het bijzonder kunnen zijn: Baat het niet (kurkuma bevat inderdaad stoffen die de gezondheid bevorderen), dan schaadt het niet.

Lees verder over prostaatkanker

Er zijn in 2019 diverse wetenschappelijke publicaties verschenen waarin is aangetoond dat kurkuma een negatief effect op de ontwikkeling van borstkanker zou kunnen hebben. Ook in de lekenpers is dit aan de orde gekomen.

Bij borstkanker, meestal een hormoongevoelige kanker, is dikwijls een hormoonbehandeling met anti-oestrogenen (vrouwelijk hormoon) nodig. Vrouwelijk hormoon kan de groei van borstkanker stimuleren en dit wordt dus met anti-oestrogenen tegengehouden. Een veel gebruikt middel hiervoor is tamoxifen.

Uit onderzoek van o.a. het Erasmus MC (Rotterdam) blijkt nu dat kurkuma-tabletten de hoeveelheid van dit geneesmiddel in het bloed doet afnemen. Dit is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor een positief effect op de te behandelen borstkanker. Deze aanvullende waarschuwing t.a.v. het gebruik van kurkuma bij borstkanker is hier dan ook op zijn plaats.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 19 maart 2019

Neem contact met ons op