Heeft fietsen invloed op de PSA-waarde?

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics
24 januari 2017

Heeft fietsen invloed op de PSA-waarde? Daarover zijn verschillende stellingen en aannames die al dan niet zijn gebaseerd op literatuur.

PSA wordt beschouwd als een diagnostisch en prognostische indicator/ marker van de gezondheid van de prostaat. Is er een correlatie tussen fietsen en een verhoogde PSA-waarde? Het is interessant om te bekijken wat hierover bekend is in de wetenschappelijke literatuur*.

Om de vraagstelling zo zuiver mogelijk te bekijken zijn alleen studies bekeken waarin uitsluitend gezonde mannen zonder prostaatproblemen werden onderzocht. Dus geen patiënten met prostaatkanker of met klachten aan de urinewegen . Er is bewust gekozen om geen studies mee te nemen in de vergelijking die op een enkele patiënt betrekking hebben.

Op basis onze inclusiecriteria zijn acht studies met in totaal 912 mannen gevonden. Vóór iedere bepaling van PSA rapporteerde men de fietsactiviteiten. In zes studies werden de PSA-bepalingen voor en na de fietsactiviteit gedaan. In een aantal studies werd ook de duur en intensiteit van het fietsen bekeken, met fietsactiviteiten variërend van 15 minuten tot dagenlang fietsen.

In twee studies werd een drievoudige stijging van de zogenaamde baseline PSA gezien en steeg de vrije fractie. In overige 4 studies werd dit niet gevonden. Er werd ook een vergelijking gemaakt tussen professionele fietsers en mensen die nauwelijks fietsen. Voor de leeftijd gecorrigeerd heeft men hierin geen verschil gevonden in PSA-waarde.

Bij een zogenaamde meta-analyse (alle resultaten kwantitatief samengevat) werd er geen betekenisvolle stijging gevonden.

Op basis van de informatie in de medische literatuur mag men aannemen dat er feitelijk geen correlatie is tussen fietsen en een stijging van PSA.

Een echt stellig bewijs hiervoor kan alleen op basis van gerandomiseerde studies gevonden worden. Er zijn geen trials beschikbaar met primair de vraagstelling “correlatie tussen PSA-waarde en fietsen”.

Lees verder over PSA waarde

Lees meer over fietsen en urologische problemen

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics
Auteur: Drs. Nader Naderi is uroloog en verricht Rezum behandelingen bij prostaatvergrotingen. Zijn bijzondere interesses zijn innovatie en zorg op maat.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op