Lage PSA waarden geassocieerd met verhoogde kans op overlijden door prostaatkanker

In 2015 is er in het wetenschappelijk tijdschrift Cancer een groot artikel verschenen over de relatie van PSA waarden bij mannen die zijn gediagnosticeerd met prostaatkanker en het uiteindelijk overleven van deze mannen.

Hoe lager de PSA was bij de diagnose prostaatkanker, hoe groter de kans dat deze mannen uiteindelijk eerder overlijden aan prostaatkanker. Hiervoor analyseerden de auteurs de gegevens van meer dan 125.000 mannen met prostaatkanker opgeslagen in een grote database in Amerika.

Op zichzelf is dit mogelijk een merkwaardige bevinding maar aan de andere kant begrijpelijk omdat de meest agressieve vormen van prostaatkanker meestal minder PSA produceren.

In overeenkomst hiermee is in een andere studie vastgesteld dat Afro-Amerikaanse mannen, die meestal een agressievere vorm van prostaatkanker hebben, doorgaans ook lagere PSA waarden hebben eveneens omdat deze kankers minder PSA produceren.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op