MRI verbetert opsporing prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
13 december 2018

Er werd in de media veel gepubliceerd over de resultaten van een nieuw onderzoek naar de inzet van MRI bij het opsporen van prostaatkanker eind 2018. In het Andros Centrum voor Prostaatkanker Precisiediagnostiek wordt inmiddels al 3 jaar onder andere MRI ingezet bij het vroegtijdig opsporen van prostaatkanker.

Voor de MRI’s werken we samen met Radboudumc in Nijmegen. Naast de inzet van MRI, waarmee we 50% van de biopsies kunnen voorkomen, heeft Andros ook een unieke wijze van biopteren: de transperineale fusie biopsie.

Een fusie biopsie is een betrouwbaardere wijze om prostaatkanker op te sporen doordat de biopten (in onderstaand artikel weefselprikken genoemd) gericht worden afgenomen. We maken bij het biopteren gebruik van de MRI-beelden door ‘live-fusie’. De MRI-beelden projecteren we, met geavanceerde apparatuur en software, tijdens de procedure op de echobeelden van de prostaat. Zo nemen we gericht weefsel af uit de verdachte plekken voor pathologisch onderzoek.

Daarbij biopteren we veiliger en patiëntvriendelijker namelijk via de huid in plaats van via de endeldarm. We biopteren van buitenaf (via het perineum). Dus niet via de endeldarm zoals bij het traditionele biopteren. De kans op infectie is daardoor vele malen kleiner, zelfs zó klein dat antibiotica uit voorzorg niet langer nodig zijn. De biopsie vindt plaats onder lokale verdoving. Mannen kunnen dus direct naar huis na het prostaatonderzoek.

Artikel EOS over MRI bij prostaatkanker

Bij de helft van de mannen met een vermoeden van prostaatkanker, maakt een MRI-scan een weefselprik overbodig. Is de PSA-waarde in het bloed van mannen verhoogd, dan kan dat wijzen op een goedaardige prostaatvergroting of een prostaatontsteking, maar ook op prostaatkanker. Om kanker uit te sluiten, nemen artsen met een naald op verschillende plekken in de prostaat een stukje weefsel weg om dat te analyseren. Veel mannen ondergaan zo’n weefselprik waarvan achteraf blijkt dat dat niet nodig was.

Nieuw onderzoek

De MRI-methode is net zo betrouwbaar als de echogeleide weefselprik die veel invasiever en patiëntonvriendelijker is
In drie Nederlandse centra vergeleken onderzoekers onder leiding van Marloes van der Leest van het Radboudumc deze echogeleide weefselprik met de veel patiëntvriendelijker MRI-methode. Daarbij nemen artsen alleen een MRI-scan van de prostaat en analyseren ze die beelden om na te gaan of er sprake is van kanker. Tussen 2015 en 2017 onderwierpen ze 626 mannen met een verhoogde PSA-waarde zowel aan een MRI-scan van de prostaat als aan de gebruikelijke echogeleide weefselprik. Vervolgens vergeleken ze de resultaten van beide onderzoeksmethodes.

Bij helft van mannen geen biopsie meer nodig

Uit de resultaten van deze 4M-studie bleek dat de MRI-scans bij ongeveer de helft van de mannen terecht op een zorgwekkende vorm van kanker wezen. De MRI-methode was daarmee net zo betrouwbaar als de echogeleide weefselprik die veel invasiever en patiëntonvriendelijker is. ‘Dankzij de inzet van MRI kunnen we het aantal weefselprikken bij mannen halveren’, vertelt prof. dr. Jelle Barentsz van het Radboudumc die de techniek ontwikkelde en de studie leidde. ‘Patiënten met een verhoogde PSA-waarde bij wie op de MRI-scan geen zorgwekkende vorm van kanker wordt gezien, hoeven geen prostaatprik meer te ondergaan. Ze moeten wel hun PSA-waarde blijven controleren. ‘

Overdiagnose en overbehandeling voorkomen

De MRI-methode kan de overdiagnose en overbehandeling van prostaatkanker voor een belangrijk deel voorkomen, want als er op de MRI niets te zien is, dan is er zeer waarschijnlijk ook niets aan de hand. Alleen als de arts ondanks een negatieve MRI-scan toch een sterk vermoeden heeft dat er sprake is van prostaatkanker, volgt nog een echografische weefselprik. De anderen blijven ervan bespaard.

 

Lees verder over precisiediagnostiek bij Andros

 

Bron: EOS wetenschap

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 13 december 2018

Neem contact met ons op