PSA waarde bepalen rond 45 jaar om kans op prostaatkanker eerder te signaleren

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
29 augustus 2018

Sinds de US Preventive Services Task Force (USPSTF) in 2012 richtlijnen verordende tegen het gebruik van PSA voor vroege detectie van prostaatkanker lijkt het erop dat er in de laatste jaren een toename ontstaat van patiënten bij wie primair prostaatkanker in een vergevorderd stadium wordt gediagnosticeerd. Dit betekent dat de mortaliteit weer toeneemt.

Publicatie over prostaatkanker in Journal of Clinical Oncology

Dit is opnieuw duidelijk naar voren gebracht in een publicatie in de Journal of Clinical Oncology win 2016 aarbij werd aangetoond dat de incidentie van voortgeschreden prostaatkanker in de Verenigde Staten inderdaad toeneemt en dat het daarom is te verwachten dat de mortaliteit aan prostaatkanker ook zal stijgen.

Advies: eenmalige PSA waarde bepaling tussen 40 en 45 jaar

De auteurs van de publicatie geven een advies dat reeds langer bij Andros wordt toegepast: iedere man in de leeftijd van 40 tot 45 jaar zou een eenmalige PSA waarde bepaling moeten hebben.

Meestal is verdere screening  niet noodzakelijk

Dit zou dan een uitgangswaarde zijn die als bepalend kan worden beschouwd voor de kans om later prostaatkanker te ontwikkelen. Als deze waarde lager is dan 1,5 ng/ml dan kan ervan worden uitgegaan dat deze mannen in de eerstvolgende 10 – 15 jaar geen prostaatkanker zullen ontwikkelen en een verdere screening is dan ook niet meer noodzakelijk.

Prostaatkanker: wanneer is verdere screening  wel noodzakelijk?

Is de waarde echter hoger dan moeten deze mannen goed in de gaten worden gehouden op ontwikkeling van prostaatkanker omdat de kans dan beduidend hoger is. Het zal echter een klein percentage van de geteste mannen betreffen. Uiteraard geldt dit niet voor mannen met geschiedenis van prostaatkanker in de familie (1e en 2e graad).

Bovengenoemde bevindingen zijn praktisch en goed uitvoerbaar en worden al langere tijd door Andros aangeboden.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 29 augustus 2018

Neem contact met ons op