Laatste ontwikkelingen in de urologie 2024

In april vond het jaarlijkse congres van de EAU, European Association of Urology, plaats in Parijs. Dit is de grootste wetenschappelijke urologische bijeenkomst ter wereld met bijna 12.000 deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Belangrijke klinische en wetenschappelijke urologische ontwikkelingen worden daar gedeeld en besproken.

Welke ontwikkelingen waren interessant voor de expertises waar Andros zich op focust? Professor Frans Debruyne zet ze voor u op een rij.

‘Was er veel nieuws? Ja natuurlijk was er vooruitgang. Maar wederom opvallend was hoe gestaag en dus soms te langzaam de toepassing van wetenschappelijke vernieuwing in de dagelijkse urologische praktijk gaat’, aldus Debruyne.

Nieuwe studie testosterontekort

Over testosterontekort, oftewel Late Onset Hypogonadism (LOH), was er de Traverse studie. Deze studie toonde nog eens aan dat testosteron suppletietherapie bij LOH veilig en effectief is. De kans op bijwerkingen op hart- en vaatgebied zijn niet verhoogd. Ook is weer aangetoond dat deze testosteron behandeling de kans op ontwikkeling van prostaatkanker niet verhoogd. Eigenlijk dus niets nieuws onder de zon.

Operatie vergrote prostaat

Goedaardige prostaatvergroting, de nr. 1 kwaal bij de ouder wordende man, kwam weer uitgebreid aan bod. Was er nieuws? Niet echt, buiten de bevestiging dat wanneer prostaatchirurgie nodig is, de laser enucleatie de voorkeursbehandeling is. Het is vollediger en heeft dus betere resultaten en (veel) minder complicaties.

HoLEP, Holmium Laser Enucleation of the Prostate, kwam als een van de beste behandelingen uit de bus. Toch wordt het lang niet overal toegepast. De traditionele TURP, Transurethral Resection of the Prostate, blijft (te) populair want is gemakkelijker aan te leren en uit te voeren. Maar de HoLEP gaat uiteindelijk toch winnen, was het eindoordeel. En HoLEP is wat we al sinds 2017 bij Andros aanbieden en uitvoeren.

Prostaatkanker screening

Prostaatkanker stond uiteraard volop in de belangstelling. Vooral de discussie over wel of niet screenen. Er is nu nog geen duidelijk algemeen antwoord maar wel een herhaalde oproep voor intelligent screenen bij risicogroepen. In combinatie met verbeterde precisiediagnostiek. Deze zal onder andere komen van nog betere MRI’s maar vooral ook van Artificial Intelligence.

Pilots voor prostaatkanker screening zijn er door heel Europa. Het Praise-U programma, dat uitgebreid wordt ondersteund door de EU, loopt niet in Nederland. Maar ook hier zal het vroeg of laat komen, mede dankzij initiatieven waarbij Andros ook nauw betrokken is.

Prostaatkanker robotchirurgie

Verder viel vooral de technische vooruitgang op, met name de verdere ontwikkeling van de robotchirurgie. Robotchirurgie wordt niet alleen bij prostaatkanker gebruikt. Toch blijkt het opereren van prostaatkanker met de robot, Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy RALP, de grootste stimulans voor het, soms spectaculair, verbeteren van robot operatietechnieken.

Uitgezaaide prostaatkanker

Ook bij uitgezaaide prostaatkanker worden de behandelingsperspectieven steeds beter. Nieuwe gerichte behandelingen hebben toenemend goede resultaten. Ondanks uitzaaiingen worden nu met vooral triplet therapie (T suppressie, androgeen receptor inhibitie en chemotherapie) nu gemiddelde overlevingskansen van meer dan 5 jaar bereikt en in sommige studies wel tot bijna 10 jaar (bij jongere patiënten). Wat weer opviel is dat deze multidisciplinaire behandelingen steeds meer onder urologische coördinatie gebeuren. Een aanpak waarover Andros in de nabije toekomst in Nederland ook initiatieven kan nemen.

Urologie 2024

Uiteraard stonden er nog veel meer urologische onderwerpen op het programma. Ook op gebieden waar Andros zich niet op focust zoals kinderurologie, endourologie (nierstenen etc.), mannelijke infertiliteit, urologische oncologie buiten prostaatkanker (nier-, blaas-, teelbalkanker etc.).

De gespecialiseerde urologische klinieken Andros Clinics focussen zich specifiek op prostaatklachten, erectieproblemen en testosterontekort, prostaatkanker, vasectomie en complexe blaasklachten bij mannen en vrouwen.

Lees verder over vergrote prostaat

Meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 6 mei 2024

Neem contact met ons op