Statines en goedaardige prostaatvergroting

In een gepubliceerde studie (Medicine mei 2019) werd het effect van cholesterolverlagers/ statines op het ontstaan en groei van goedaardige prostaatvergroting (BPH: Benign Prostatic Hyperplasia) onderzocht.

De studie betreft een metanalyse waarin 49.128 patiënten werden geanalyseerd. De studie uitkomst toonde aan dat statines geen effect hebben op het ontstaan en groei van BPH. Maar wanneer alleen mannen boven de 60 jaar werden geanalyseerd kon er toch een gering gunstig effect worden vastgesteld.

Heel veel mensen (mannen) gebruiken cholesterolverlagers. Statines hebben dan in elk geval geen negatief effect. Als er een effect op het ontstaan van BPH wordt gezien dan moet men ouder zijn dan 60 jaar en de statines minstens één jaar lang gebruiken.

Lees verder over vergrote prostaat

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 15 mei 2019

Neem contact met ons op