2000ste fusie biopsie bij Andros: MRI geleid en via huid

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
22 maart 2021

Met precisiediagnostiek wordt in het Andros Prostaatkankercentrum agressieve prostaatkanker in een vroeg stadium opgespoord. Precisiediagnostiek betekent dat we eerst met een 3 Tesla MRI kijken of een prostaatbiopsie echt nodig is. Als een prostaatbiopsie nodig is, dan biopteren we betrouwbaarder en veiliger met een fusie biopsie via de huid. Deze week wordt de 2000ste fusie biopsie uitgevoerd bij Andros door onze arts Jos Immerzeel. Binnen Andros ontwikkelde hij in 2015 als radiotherapeut–oncoloog fusie prostaatbiopsie, geprikt via de huid onder lokale verdoving.

In 2019 stierven bijna 3000 mannen aan prostaatkanker. Want naast de prostaatkankers die niet of niet direct behandeld hoeven te worden, is er ook een groep mannen die wél een agressieve prostaatkanker heeft. Deze agressieve prostaatkanker is levensbedreigend en kan vrijwel alleen genezend behandeld worden in een vroeg stadium, voordat de kanker is uitgezaaid. Met precisiediagnostiek kunnen we deze kankers vroeger opsporen.

Trots op resultaten van fusie biopsie

Resultaten van ruim 5 jaar precisiediagnostiek en 2000 fusie biopsies via de huid op een rij:

  • Door MRI kon meer dan de helft van de biopsies worden voorkomen.
  • Betrouwbaardere uitslag door doelgericht prikken.
  • Geen preventieve antibiotica nodig.
  • Infecties en bloedvergiftigingen zijn voorkomen door prikken via huid.

2300 biopsies niet nodig door eerst MRI

Bij Andros hebben we 2000 biopsies uitgevoerd maar konden door precisiediagnostiek ook 2300 biopsies voorkomen. Volgens de traditionele prostaatkankerdiagnostiek hadden al deze 4300 mannen een blinde biopsie gekregen. Omdat we altijd MRI voorafgaand aan de biopsie doen om te kijken of een biopsie echt nodig is, hebben we ook meer dan 2300 biopsies kunnen voorkomen!

4300 mannen kregen een betrouwbaardere uitslag

Door doelgericht en trefzeker prikken wordt de uitslag betrouwbaarder. Bij 80% van onze fusie biopsies werd prostaatkanker geconstateerd. Bij een traditionele biopsie zonder voorafgaande MRI wordt in ca. 30% prostaatkanker gevonden. Niet alleen omdat er dan vaker onnodig wordt gebiopteerd, maar ook omdat er prostaatkankers gemist wordt doordat er naast de tumor wordt geprikt.

4300 keer geen preventieve antibiotica nodig

Met traditionele diagnostiek zouden 4300 mannen een traditionele TRUS biopsie hebben ondergaan waarbij echogeleid via de endeldarm wordt geprikt. Om infectie te voorkomen had er dus ook 4300 keer preventieve antibiotica moeten worden ingenomen. Bij Andros wordt via de huid geprikt en zijn preventieve antibiotica niet nodig.

300 prostaatontstekingen of bloedvergiftigingen minder

Ondanks deze preventieve antibiotica zouden circa 300 mannen toch ziek zijn geworden. De infecties ontstaan doordat E coli bacteriën, die leven in de darm, tijdens de biopsie vanuit de darm in de prostaat worden geprikt. Soms veroorzaken bacteriën die resistent zijn voor preventieve antibiotica een prostaatontsteking of zelfs een (levensbedreigende) bloedvergiftiging waarvoor een ziekenhuis opname, soms zelfs op de IC, nodig is.

We delen onze ervaringen

De Andros resultaten van precisiediagnostiek worden (internationaal) gepresenteerd. Deze hebben ook bijgedragen aan het opnemen van MRI in de Nederlandse richtlijn voor prostaatkanker diagnostiek. Daarnaast begeleidt onze expert Immerzeel als fusie biopsie specialist inmiddels wereldwijd urologen bij het overgaan naar fusie biopsie en geeft hij in ziekenhuizen trainingen in het prikken van biopsie via de huid onder lokale verdoving. Zo hopen we bij te dragen aan het doeltreffender en veiliger opsporen van prostaatkanker voor alle mannen.

 

Lees verder over verschillende MRI en echogeleide biopsies

Lees veelgestelde vragen over prostaatbiopsie

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
Auteur: Drs. Jos Immerzeel is fusie biopsie specialist. Eerder werkte hij als radiotherapeut-oncoloog. Hij geeft internationaal voorlichting over en begeleiding bij fusie technologie en transperineaal prikken.
Laatste update: 22 maart 2021

Neem contact met ons op