Betere prostaatbiopsie resultaten bij Andros

Zoals bekend komt prostaatkanker veel voor. Vroege diagnostiek is daarom belangrijk. Hoe voorkomt Andros een onnodige prostaatbiopsie en biopteert zij gerichter als de biopsie wel echt nodig blijkt?

PSA waarde

En gelukkig is dit mogelijk door het ruime gebruik van de prostaatkankermerkstof PSA. Als het PSA verhoogd is, bestaat er een grotere kans op ontwikkeling van prostaatkanker.

Prostaatbiopsie

Om dit te kunnen bevestigen, moet er een biopsie van de prostaat worden afgenomen. In het ziekenhuis wordt deze prostaatbiopsie door de uroloog uitgevoerd onder echogeleiding via de anus en de endeldarm (transrectaal). Ook al is de prostaat vrij goed te zien, verloopt uitvoering van een biopsie toch enigszins ‘blind’. Dit betekent niet altijd dat de kanker door de biopsienaald wordt getroffen.

In een grote groep patiënten (meer dan 500) die in de afgelopen jaren bij Andros Clinics een biopsie hebben ondergaan, lag de trefzekerheid kans van een positieve biopsie boven de 50%. Op zichzelf is dit een hoog percentage, vooral omdat al met al slechts 25% van de patiënten met een verhoogd PSA ook echt prostaatkanker hebben. Dit betekent dat bij Andros de beslissing tot het uitvoeren van diagnostische biopsieën scherp wordt gesteld.

Detectie MRI prostaat

Sinds begin 2015 heeft Andros ook de mogelijkheid om biopsieën uit te voeren na een vooraf uitgevoerde multiparameter detectie MRI. Dit onderzoek brengt de zich in de prostaat bevindende kanker veel duidelijker in beeld. De prostaat MRI toont de locatie van de prostaatkanker én ook de mogelijke agressiviteitsgraad van de kanker aan. Kortom, door de beelden van de transrectale echografie van de prostaat met de beelden van de MRI van de prostaat te combineren, kunnen nu nog veel meer gerichtere biopsieën worden uitgevoerd. En er kan ook beter gericht in de meest verdachte zone worden geprikt.

Resultaten Andros

Het klinkt allemaal heel technisch. Maar het is een belangrijke verbetering. En dat is ook terug te vinden in de resultaten van de biopsieën. In de eerste twee maanden van 2015 zijn er bij Andros 36 keer biopsieën uitgevoerd bij mannen met verdenking op prostaatkanker. Daar waar het succespercentage bij de echogeleide biopsieën 52% was, is deze ratio opgelopen tot 72% bij combinatie van de echografische beelden met de MRI beelden.

Bovendien wordt niet meer 12 keer ‘blind’ geprikt maar kan er gericht in het verdachte letsel direct worden gebiopteerd waardoor het aantal prikken kan worden beperkt. Hierdoor vermindert dus ook de kans op complicaties (kleine bloedingen en infecties).

Al met al, een belangrijke verbetering die alle patiënten bij wie een biopsie van de prostaat noodzakelijk is bij de klinieken van Andros Clinics krijgen aangeboden. Het past in ons streven om de kwaliteit van onze urologische zorg steeds te verbeteren.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op