Blaaspijn is meestal chronische pijn

Dr. Erik Arendsen Uroloog Andros Clinics
20 januari 2022

Blaaspijn is meestal chronische pijn. We spreken van chronische pijn als de klacht langer dan 6 maanden bestaat. Het gaat om pijn die is ontstaan in een bepaald orgaan maar zich heeft vastgezet in het zenuwstelsel. Acute pijn wijst op een beschadiging en daar moet wat aan gedaan worden.

Ook gevolgen voor zenuwstelsel en bekkenbodem

Bij langdurig bestaande klachten zoals blaaspijn treden er in het zenuwstelsel veranderingen op die men kan duiden als “overgevoeligheid”. Bij blaaspijn kan dan ieder normaal signaal (zoals vulling van de blaas) door het zenuwstelsel geregistreerd worden als pijn, waarop de reactie van het zenuwstelsel steeds heftiger wordt. De pijn neemt dan toe en daarmee verergert de klacht van het vaak moeten plassen. Hierbij spannen de spieren van de bekkenbodem steeds vaker ongemerkt aan waardoor deze overbelast worden en de pijn wordt versterkt.

Blaaspijn kan leven ontwrichten

Chronische blaaspijn beperkt zich niet tot de patiënt maar ook de omgeving kan er veel last van hebben. Denk aan relatie (o.a. seks kan erg pijnlijk en daardoor onmogelijk zijn), gezinsleven, sociaal leven en werksituatie. Vanwege pijn kunnen bepaalde dingen niet meer of deze kosten (te)veel energie.

Behandeling van chronische blaaspijn

Bij therapie van chronische blaaspijn is het van groot belang aandacht te besteden aan de leef- en werksituatie. Nu bekend is dat er veel meer factoren een rol spelen is de uroloog al lang niet meer alleen bij de zorg betrokken. De uroloog moet zorgen dat hij/zij een multidisciplinair team om zich heen verzamelt dat goed met elkaar samenwerkt zodat meer mogelijkheden voor behandeling en begeleiding ontstaan.

Bij Andros

Bij het blaascentrum van Andros Clinics behandelen we de patiënten multidisciplinair waarbij de uroloog de centrale behandelaar blijft met om zich heen de bekkentherapeut, gynaecoloog, incontinentieverpleegkundige, diëtisten en seksuoloog. We kunnen ook  gebruik maken van de dichtstbijzijnde pijnpoli en zo nodig van een maag-darm-leverarts en een psycholoog.

Lees meer over blaaspijnsyndroom

Dr. Erik Arendsen Uroloog Andros Clinics
Auteur: Drs. Erik Arendsen is uroloog en grondlegger van het Centrum voor Blaaspijnsyndroom, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste centrum op dit gebied.
Laatste update: 20 januari 2022

Neem contact met ons op