Pentosanpolysulfaatnatrium terug in apotheek

Dr. Erik Arendsen Uroloog Andros Clinics
2 november 2020

Het Zorginstituut heeft aangegeven dat pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het geneesmiddel komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking.

‘Dat is goed nieuws voor patiënten met blaaspijnsyndroom’ vertelt dr. Erik Arendsen, uroloog bij het Centrum voor Blaaspijnsyndroom. ‘Pentosanpolysulfaatnatrium is een van de weinige middelen die oraal kan worden ingenomen. Andere geneesmiddelen worden via blaasspoelingen gegeven. Sommige patiënten gebruikten al eerder een losse vorm van pentosanpolysulfaatnatrium. Dit was echter zeer lastig te verkrijgen en werd ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.’

‘Het middel wordt oraal ingenomen en komt via de bloedbaan en de urine in de blaas terecht. Daar heeft het een beschermende werking op de defecten in de blaaswand. ’Het kan lang duren voordat het effect van het middel ervaren wordt, namelijk ongeveer een half jaar. In zeer zeldzame gevallen kan bij langdurig gebruik een oogprobleem ontstaan. Patiënten die het middel langer dan een half jaar gebruiken worden voor onderzoek naar de oogarts verwezen.’ licht dr. Arendsen toe.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) is geregistreerd voor de behandeling van blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies bij volwassenen met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie. Elmiron® is beschikbaar als harde capsule die 100 mg pentosanpolysulfaatnatrium bevat.

Beoordeling

Bij de toetsing door het Zorginstituut is eerst gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al is opgenomen in het GVS. Dit is niet het geval.

Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat er in placebogecontroleerde studies klinisch relevante verbeteringen worden gevonden in subjectieve patiëntgerapporteerde uitkomstmaten na behandeling met Elmiron® bij blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies. Gezien de hoge onvervulde behandelbehoefte en het waarschijnlijk positieve effect op de kwaliteit van leven heeft pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) een meerwaarde.

Vergoeding van het geneesmiddel geldt uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met blaaspijnsyndroom gekenmerkt door ofwel glomerulaties ofwel Hunner laesies met matige tot hevige pijn, aandrang en mictiefrequentie.

Lees verder over blaaspijnsyndroom

 

Publicatie van Zorginsituut Nederland 

Dr. Erik Arendsen Uroloog Andros Clinics
Auteur: Drs. Erik Arendsen is uroloog en grondlegger van het Centrum voor Blaaspijnsyndroom, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste centrum op dit gebied.
Laatste update: 2 november 2020

Neem contact met ons op