Erectieproblemen cardiologiepatiënt blijven onderbelicht

Zowel patiënten als cardiologen vinden dat er meer aandacht moet zijn voor seksuele problemen bij patiënten met hart- en vaatziekten. De helft van de mannelijke patiënten mist de aandacht van de cardioloog en een derde van de cardiologen roert het onderwerp zelden of nooit aan. Een deel van de cardiologen vinden dit een taak van de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek waarop Melianthe Nicolaï in 2015 aan het LUMC op promoveerde.

Nicolaï legde vragenlijsten over de bespreekbaarheid van seksualiteit voor aan bijna 296 mannelijke cardiologische patiënten, 163 vrouwelijke patiënten en aan 414 cardiologen en cardiologen in opleiding. Minstens twee derde van de mannelijke patiënten had erectieproblemen en de helft van hen zou daarvoor graag hulp willen van de cardioloog of een gespecialiseerd verpleegkundige. Van de vrouwelijke patiënten meldde 35 procent seksuele problemen, maar van hen verlangde slechts 6 procent een gesprek met de cardioloog daar over.

Cardiologen

Een op de drie cardiologen bespreekt zelden of nooit seksuele problemen met de patiënt, twee derde doet dat soms of regelmatig en slechts twee procent stelt het onderwerp vaak aan de orde. De artsen beseffen zelf dat ze op dit gebied tekortschieten en geven vooral gebrek aan training, kennis en tijd als reden voor het onbespreekbaar laten. Een deel voelt zich ook niet verantwoordelijk hiervoor en zien de huisarts als de aangewezen persoon om met de patiënt over seksuele problemen te spreken.

Medicijnkennis

Veel patiënten slikken antihypertensiva en die verschillen in effect op de seksuele functies. Bètablokkers, diuretica en digoxine hebben een negatief effect, ACE-remmers, calciumantagonisten en alfablokkers zijn neutraal en angiotensine receptorblokkers en statines hebben juist een stimulerend effect. Nicolaï ontdekte dat de kennis van cardiologen hiervan te wensen over liet. Zo wisten de artsen bijvoorbeeld ook niet dat de nieuwste generatie bètablokkers géén negatief effect op de seksuele functies heeft.

Nicolaï vindt dat een gemiste kans omdat de overstap op een andere bètablokker een heel eenvoudige oplossing zou zijn voor de verbetering van het seksueel functioneren. Ook vond ze het zorgwekkend dat minder dan de helft van de cardiologen informeert naar het gebruik van erectie bevorderende middelen. Een op de drie mannelijke hartpatiënten gebruikt deze middelen en doet dit veelal buiten de arts om. Deze medicijnen kunnen gevaarlijk zijn in combinatie met andere middelen.

Erectieproblemen? Doe de zelftest

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 31 maart 2018

Neem contact met ons op