MRI bij de diagnose van prostaatkanker

Het prostaat MRI onderzoek stond weer centraal tijdens het jaarlijkse congres van de European Association of Urology in 2017. Dit congres wordt bezocht door meer dan 10.000 urologen uit de hele wereld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de urologie te bespreken.

Bij de vroege diagnose van prostaatkanker is de rol van een MRI uitvoerig aan de orde geweest, zowel voor detectie (screening) van prostaatkanker maar ook voor de precisiediagnostiek ervan. Een studie uit Rotterdam laat zien dat een MRI zou kunnen worden gebruikt om mannen te screenen op prostaatkanker. Tot op heden gebeurt deze screening door middel van bepaling van het PSA (prostaat specifiek antigen) maar deze bepaling is bij lange na niet specifiek genoeg om als screeningsmiddel te worden gebruikt.

In Rotterdam is nu een studie verricht waarbij een MRI als screeningsmiddel werd ingezet en hoewel de studie een beperkt aantal deelnemers had, kwam men tot de conclusie dat een MRI ook voor screening zou kunnen worden gebruikt. In een begeleidend commentaar werd deze conclusie echter sterk tegen gesproken door wereldleiders op het gebied van screening. Zo stelde D’Amico dat een MRI als screeningsmiddel toch nog te weinig sensitief (te veel vals negatieve) en te weinig specifiek (te veel vals positieve) uitslagen geeft en bovendien veel te duur is. Een in Nederland uitgevoerde MRI kost al gauw vijfhonderd euro terwijl een PSA test al voor veel minder dan een tientje kan worden uitgevoerd.

Veel belangrijker is echter de rol van een MRI bij de vroege diagnostiek van prostaatkanker. Hierbij kwamen er wel een paar meer positieve bevindingen naar voren. Zo werden de resultaten van de PROMIS studie voorgesteld en besproken.

In deze studie werd bij mannen met een verhoogd PSA voorafgaand aan de prostaatbiopsie een MRI uitgevoerd. De studie liet zien dat een positieve MRI inderdaad de noodzaak tot een aanvullende biopsie bevestigde maar – nog belangrijker – de studie liet ook zien dat een biopsie bij een niet afwijkende MRI (ook bij een verhoogd PSA) met voldoende zekerheid achterwege kon worden gelaten. Dit is in overeenstemming met een veel kleinere studie die kort geleden in het tijdschrift Urology is gepubliceerd. Dit betrof een studie die is uitgevoerd bij de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut (Amerika) waarin ook werd aangetoond dat er geen aanvullende biopsie moet worden uitgevoerd bij een negatieve MRI uitslag.

In het kader van het traject precisiediagnostiek voor prostaatkanker wordt deze benadering al langer bij Andros toegepast. Om in het traject van precisiediagnostiek bij mannen met een verhoogd PSA de toch nog mogelijke onvolkomenheden (vals positieve en vals negatieve resultaten) te ondervangen, wordt bij Andros niet alleen een (pre)biopsie MRI uitgevoerd maar ook een biomarker (moleculair biologische) urinetest (SelectMDx) waarmee de kans op (agressief) prostaatkanker kan worden bepaald op prostaatcellen die uit de urine van een patiënt met een verhoogd PSA worden geïsoleerd en onderzocht. Intussen hebben er ruim 1.000 mannen dit traject van precisiediagnostiek bij Andros doorlopen.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op