MRI prostaat, een kosteneffectieve methode voor vroege detectie van prostaatkanker

MRI is een kosteneffectieve methode voor vroege detectie van prostaatkanker. Dat is de conclusie van een in 2017 verschenen studie in het Amerikaanse tijdschrift Radiology.

Het betreft een Amerikaanse studie waarin wordt berekend dat een MRI-geleide (fusie-) biopsie van de prostaat bijna altijd (in 94%) goedkoper is dan de standaard blinde transrectale biopsie.

De auteurs stellen dat deze MRI-geleide biopsie te veel achterwege wordt gelaten omdat het als te duur wordt beschouwd. Zij hebben nu berekend dat dit niet het geval is. Hierbij moet worden aangetekend dat bij de MRI-geleide biopsieën alleen de op de MRI aangetoonde lesie wordt aangeprikt en dat er geen random biopsieën werden uitgevoerd.

Dit zou betekenen dat kankers in andere delen van de prostaat die niet op de MRI als verdacht zijn afgebeeld over het hoofd zouden kunnen worden gezien. Het artikel geeft echter terecht aan dat een MRI voorafgaand aan een blinde biopsie veel beter inzicht kan geven over de lokatie van de kanker in de prostaat.

In het kader van precisiediagnostiek van prostaatkanker laat Andros altijd een MRI uitvoeren vóór iedere (eventuele) biopsie. Als de biopsie noodzakelijk is – wat lang niet altijd het geval is bij mannen met een verhoogd PSA – wordt de bij Andros uitgevoerde biopsie niet alleen gericht op de MRI lesie zelf uitgevoerd via de transperineale weg (veel minder complicaties), maar worden ook at random biopsieën van de rest van de prostaat uitgevoerd om uit te sluiten dat eventuele andere op de MRI gemiste delen van de prostaatkanker bevatten.

Dat dit mogelijk ook in Nederland kosteneffectief zou zijn ondersteunt en bevestigt deze benadering die daarenboven gekenmerkt wordt door hogere kwaliteit.

Lees over MRI prostaat scan

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op