MRI vermindert de noodzaak tot prostaatbiopsie

In de Lancet, een van de top medische wetenschappelijke tijdschriften, is in 2017 een artikel verschenen waarin de voorspellende waarde wordt beschreven van een multiparameter (mp) MRI voor het aantonen van significante prostaatkankers. Ook niet significante prostaatkankers werden in dit onderzoek geanalyseerd.

Op basis van de beoordeling werd vervolgens de uitslag van de transrectale prostaat biopsie bij alle patiënten vergeleken met de mpMRI beoordeling. De onder de titel Promis in Engeland onder leiding van dr. Hashim U. Ahmed van het University College London uitgevoerde studie betreft 576 mannen die een mp MRI ondergingen en aansluitend een transrectale prostaatbiopsie.

Uit deze studie kwam naar voren dat de specificiteit en sensibiliteit van de MRI van dien aard was dat deze met voldoende zekerheid niet-significante prostaatkankers kon uitsluiten. Dit betekent dat er bij deze patiënten dan ook geen biopsie zou moeten worden uitgevoerd omdat er geen sprake is van een bedreigende prostaatkanker. Dit zou een vermindering betekenen van het aantal biopsieën van 25% met als gevolg een significante kostenbesparing en vermindering van de belasting van de biopsie en complicaties voor veel patiënten.

De studie is een bevestiging van het zorgtraject prostaatkanker dat nu al twee jaar bij Andros wordt toegepast. Ook bij Andros wordt vóór de biopsie een mp MRI uitgevoerd en als er geen verdenking bestaat voor een significant prostaatkanker wordt er geen biopsie uitgevoerd en wordt patiënt verder nauwkeurig gevolgd.

Zo kunnen de complicaties van de biopsie, die toch ook in de Promis studie significant waren (7% infectie), worden vermeden. De Promis studie is dus een bevestiging van wat al langer bij Andros wordt toegepast. Als deze benadering overal in Nederland zou worden toegepast zou dit omgerekend betekenen dat het aantal prostaatbiopsieën met 25% zou kunnen worden verminderd, wat neerkomt op acht tot tienduizend minder biopsieën per jaar.

Lees meer over prostaatkanker en MRI prostaat scan

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op