Onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering

Andros Clinics logo
29 mei 2018

Het RIVM en de Vrije Universiteit (VU) gaan onderzoek doen naar verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering. In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde levensjaren. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag wanneer verschillen in veroudering ontstaan en welke leefstijlfactoren daarbij een rol spelen.

Het onderzoek richt zich op verschillen tussen mannen en vrouwen in het fysiek, mentaal en cognitief functioneren bij het ouder worden. Ook wordt uitgezocht hoe leefstijlfactoren zoals roken, alcoholgebruik, bewegen, inactiviteit, voeding en slaap bijdragen aan deze verschillen. De onderzoekers brengen tevens in kaart hoe deze kennis inzetbaar is ter bevordering van de gezondheid van vrouwen. Onderzocht wordt hoe de relevante leefstijlfactoren verbeterd kunnen worden en hoe preventieve maatregelen optimaal ingezet kunnen worden bij vrouwen.

De onderzoekers maken gebruik van gegevens uit twee langlopende verouderingsstudies: de Doetinchem Cohort Studie en de Longitudinal Aging Study Amsterdam. De resultaten moeten bijdragen aan kennis over het gezond(er) ouder worden van mannen en vrouwen. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Gender en Gezondheid van ZonMw.

Bron SKIPR

Andros Clinics logo
Laatste update: 29 mei 2018

Neem contact met ons op