Prostaatkanker en genetische mutatie BRCA2

Er is al langer veel te doen rond genetische betrokkenheid bij het ontstaan van kankers. Bij de meeste kankers is er een betrokkenheid van genetische mutatie. Dit zijn wijzigingen in de DNA structuur en genetische samenstelling van de cel waardoor deze ontspoort en tot het ontwikkelen van kanker aanleiding geeft. Dit is ook het geval bij prostaatkanker.

Bij een kwaadaardig prostaatkanker gezwel is de genetische betrokkenheid minder duidelijk in vergelijking met bijvoorbeeld borst- of darmkanker. Toch zijn enkele genetische mutaties bekend die bij het ontstaan van prostaatkanker betrokken kunnen zijn en ook de prognose ervan, doorgaans in negatieve zin bepalen.

Het was reeds bekend uit de EMBRACE studie, waarbij op grote schaal de relatie tussen genetische mutaties en kanker wordt onderzocht, dat mannen met een BRCA2 , borstkanker 2 gen genoemd, mutatie een grotere kans hadden op het ontwikkelen van prostaatkanker en ook meer agressieve prostaatkankers kregen.

Om dit nog beter in beeld te brengen werd de IMPACT studie opgezet met het doel mannen te identificeren met een genetische predispositie voor het specifiek ontwikkelen van prostaatkanker. De resultaten van deze studie werden gepubliceerd in het leidinggevende tijdschrift European Urology (oktober 2019).

Uit deze analyse bij bijna 3000 patiënten kwam duidelijk naar voor dat de dragers van een BRCA2 gen een duidelijk grotere kans hebben op prostaatkanker en dat deze in een agressievere vorm voorkwamen. De BRCA2 gelieerde prostaatkankers ontstaan ook op een jongere leeftijd. De auteurs concluderen dan ook dat “systematische screening geïndiceerd is bij mannen met een BRCA2 mutatie”. Of dit ook het geval zou kunnen zijn voor BRCA1 mutatie moet volgens de Engelse auteurs nog verder onderzocht worden.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 17 januari 2020

Neem contact met ons op