Actief afwachten bij oudere mannen met prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
16 november 2015

In 2015 verscheen in het tijdschrift European Urology, een van de leidinggevende wetenschappelijke publicaties op het gebied van de urologie, een artikel over conservatieve (afwachtende) behandeling van prostaatkanker bij mannen met een gelokaliseerde kanker (beperkt tot de prostaat zelf) en een leeftijd van 65 jaar en ouder.

In deze cohort analyse (bevolkingsgroeponderzoek) waren meer dan 31.000 mannen ouder dan 65 jaar ingesloten bij wie in de periode tussen 1992-1999 gelokaliseerd prostaatkanker was vastgesteld. Geen van deze mannen werd bij die diagnose behandeld via chirurgie, cryotherapie, radiotherapie of hormonale behandeling. Zij werden alleen gevolgd. Als de agressiviteitsgraad (Gleason score) van de kanker laag was, hadden deze mannen een excellente 15-jaarsoverleving met slechts 5,7% van de mannen in deze groep die aan prostaatkanker overleden. Als de agressiviteitsgraad hoger was, was dit overlijdenspercentage aan kanker 22%. Een significant verschil.

Deze cohort studie geeft aanvullende argumenten voor actief afwachten bij patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker en een lage of middelmatige agressiviteitsgraad.

Lees meer over active surveillance

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op