EAU standpunten betreffende prostaatkanker screening

In het meinummer 2019 van het wetenschappelijke tijdschrift European Urology dat uitgegeven wordt door de EAU (European Association of Urology) is een belangrijk artikel  verschenen dat nieuwe standpunten weergeeft ter attentie van de screening voor prostaatkanker met PSA (Prostate Specific Antigen). PSA is een merkstof in het bloed die toelaat vroegtijdige prostaatkanker bij de man te ontdekken om zo nodig deze ook tijdig en genezend te behandelen.

Statements

Deze standpunten (zgn. statements) zijn belangrijk omdat ze opgesteld zijn door één van de leidinggevende internationale wetenschappelijke urologische organisaties, te weten de EAU. Tevens zijn ze gepubliceerd  in één van de gezaghebbendste wetenschappelijke urologische tijdschriften namelijk European Urology.

 • Statement 1: PSA screening en monitoring vermindert het overlijden aan prostaatkanker bij mannen tussen 55 en 69 jaar.
 • Statement 2: ‘over’-diagnosis en ‘over’-behandeling zijn de grootste drempels om algemene prostaatkanker screeningsprogramma’s in te richten
 • Statement 3: ‘over’-diagnosis kan voorkomen worden door:
  • Een PSA bepaling op de leeftijd van 45 jaar met daaruit volgend een risico – aangepast screenings interval
  • Het gebruik van de prostaatrisicocalculator om te bepalen wie een biopsie van de prostaat moet ondergaan
 • Statement 4: rol van mp (multiparameter) MRI: deze is bruikbaar om beter te bepalen wie een prostaatbiopsie moet ondergaan
 • Statement 5: nieuwe moleculaire testen: deze zijn bruikbaar om beter te bepalen wie een prostaatbiopsie moet ondergaan
 • Statement 6: ‘over’ behandeling kan vermeden worden door:
  • Rekening te houden met de levensverwachting en het prostaatkanker risicoprofiel van de betreffende patiënt met prostaatkanker
  • Door het toepassen van AS (Active Surveillance of waakzaam wachten) bij patiënten met een laag risico prostaatkanker en bij geselecteerd – geschikte patiënten met een middelmatig risico prostaatkanker

Belangrijke aanwijzingen

Uit deze statements volgen drie belangrijke aanwijzingen om een prostaatkanker screeningsprogramma met succes te implementeren:

 1. Een PSA test kan alleen maar worden uitgevoerd na uitvoerige toelichting over de test (counseling) aan de betreffende patiënt
 2. Gebruik een mpMRI om te bepalen wie risico loopt op (het ontwikkelen van) een klinisch significant prostaatkanker
 3. Gebruik een uitgang PSA waarde (baseline PSA) op een leeftijd vanaf 45 jaar voor risico stratificatie en screenings intensiteit

Deze klinische uitgangspunten worden al sinds enkele jaren door de artsen van Andros gehanteerd. Het is goed de Andros aanpak nu ook bevestigd te zien door “de” wetenschappelijke urologische autoriteit in Europa (en de wereld), te weten de EAU.

Lees verder over prostaatkanker

Symptomen prostaatkanker ontstaan (te) laat 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 23 mei 2019

Neem contact met ons op