Finasteride voorkomt prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
16 augustus 2018

Tijdens het jaarlijkse congres van de American Urological Association (AUA) in 2018 presenteerde dr. Ian Thompson een analyse over de ontwikkeling van prostaatkanker bij mannen die met Finasteride behandeld werden versus mannen die een placebo kregen. De analyse betrof 18.000 patiënten die waren ingesloten in de Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT).

Finasteride (5-alfa reductase inhibitor) is een geneesmiddel, evenals Dutasteride, dat veel wordt gebruikt voor de behandeling van plasklachten ( LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms) ten gevolge van goedaardige prostaatvergroting. Het gebruik van Finasteride verkleint de prostaat en verbetert vaak het plassen. De LUTS-klachten verminderen of verdwijnen dus bij een groot aantal patiënten dat dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestond echter enige onzekerheid over de relatie tussen Finasteride en prostaatkanker. Uit eerdere studies was naar voren gekomen dat Finasteride mogelijk aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van agressief prostaatkanker. Ook al was het fenomeen zeldzaam, dit was het toch een reden voor enige bezorgdheid. Die bezorgdheid is nu weggenomen omdat dr. Ian Thompson, de uroloog die de meeste studies met Finasteride heeft gedaan, nu een analyse uitgebracht van 18.000 patiënten die waren ingesloten in de Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT).

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat, in tegenstelling tot eerdere analyses, patiënten die met Finasteride waren behandeld minder prostaatkanker ontwikkelden dan degenen die een placebo hadden gekregen. Deze analyse is recent voorgesteld in juni 2018 tijdens het jaarlijkse congres van de American Urological Association (AUA) .

Uiteraard hebben de gezondheidsregulatoren hieraan nog geen consequenties verbonden en zijn er nog geen aanbevelingen afgegeven om Finasteride als preventief geneesmiddel voor prostaatkanker te gebruiken. Bovendien kleven er ook enkele nadelen aan dit gebruik: Finasteride heeft consequenties op het gebied van de seksuele functie en de kosten. Het dagelijks gebruik ervan als preventief geneesmiddel voor prostaatkanker kost tussen de € 50 en € 100 per maand.

Lees verder over prostaatkanker > 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 16 augustus 2018

Neem contact met ons op