Laatste nieuws over bevolkingsonderzoek prostaatkanker en de Europese Commissie

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
19 december 2022

De kogel is door de kerk. Op 9 december heeft de European Council, het hoogste beslisorgaan van de Europese Commissie, het nieuwe rapport en besluit over vroege detectie en screening van kanker goedgekeurd. Dit is voor de vroege detectie van prostaatkanker een belangrijk document.

Na meer dan 18 maanden overleg heeft de Europese commissie een update goedgekeurd van hun eerdere screeningsaanbevelingen uit 2003. Nu komt ook prostaatkanker in het nieuwe rapport. Met een aanbeveling om screeningsplannen voor deze ziekte in de individuele EU landen te ontwikkelen. Voor Nederland gaf minister Ernst Kuipers zijn goedkeuring. Hij sprak van een evenwichtig en gebalanceerd rapport, zie video public session Health EU.

Men zou denken ‘weer een stap vooruit’ om screening voor prostaatkanker in Nederland dichterbij te brengen. Maar zo snel zal het niet gaan, liet Kuipers blijken in zijn toespraak op het Radboudumc afscheidssymposium van professor Barentsz dat eind november plaatsvond.

De minister zei dat ook bij Europees groen licht voor prostaatkankerscreening, in Nederland nog eerst verder onderzoek nodig is voor het uitwerken van de juiste screening voorwaarden. Aan een dergelijk protocol moet nu worden gewerkt. Andros Clinics zal hier graag aan bijdragen.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 19 december 2022

Neem contact met ons op