Prostaatkanker behandelingen en complicaties

Prostaatkanker is de meest gediagnosticeerde kwaadaardige afwijking bij de man. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 2.500 mannen aan deze ziekte. Veel meer mannen krijgen echter de diagnose voor deze kanker. Als de ziekte tot het orgaan (de prostaat) blijft beperkt, is genezing door radicale chirurgie (verwijdering) of bestraling van de prostaat mogelijk. Lees verder over deze prostaatkanker behandelingen, en de mogelijke complicaties.

Prostaatkanker behandelingen: chirurgie of bestraling

Radicale chirurgie is de meest uitgevoerde behandeling maar heeft uiteraard complicaties, zoals ongewild urineverlies (incontinentie) en erectiestoornissen (erectiele dysfunctie, ED). Ook bestraling (uitwendig of inwendig) geeft op korte of lange termijn ook complicaties, o.a. blaasfunctiestoornissen (pijn bij plassen, vaak plassen en ongewild urineverlies) en erectiestoornissen. Daarom moet de indicatie tot behandelen van het gelokaliseerd prostaatkanker bijzonder kritisch worden gesteld.

Er gaan steeds meer stemmen op om daar waar mogelijk niet te behandelen. Een actieve observatie van de ziekte is dan meestal voldoende, omdat gelokaliseerd prostaatkanker in veel gevallen een zeer traag en niet bedreigend beloop heeft. Deze actieve observatie wordt in Nederland nog relatief weinig, maar wel steeds meer, toegepast.

Waakzaam afwachten: active surveillance

De benadering van ‘active surveillance’ wordt nu ondersteund door een in 014 gepubliceerd onderzoek in het leidinggevende wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine. In dit medisch tijdschrift worden de resultaten gepubliceerd van een grote studie. In de studie wordt actieve behandeling (radicale prostaatverwijdering) vergeleken met actieve observatie van een grote groep patiënten met gelokaliseerd prostaatcarcinoom. Hierbij is aangetoond dat na tien jaar observatie van beide groepen patiënten het verschil in overleving tussen de beide groepen niet beduidend is.

Dit betekent dat uitstellen van de prostaatkanker behandeling en actieve observatie een waardevolle en even effectieve benaderingswijze van gelokaliseerd prostaatkanker kan zijn als actieve therapie (in dit geval prostaatverwijdering). Dit is zeker het geval als het niet agressieve prostaatkanker betreft. Dat wil zeggen daar waar de microscopische kenmerken van de ziekte niet aanduiden dat een snelle progressie en uitzaaiing kan worden verwacht. Toch blijft het van belang prostaatkanker tijdig op te sporen. Want het blijft zeker zo dat er voor meer agressieve vormen wel een effectieve behandeling moet worden ingesteld.

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op