Prostaatkanker: waakzaam afwachten draagt bij aan een goede kwaliteit van leven

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
16 augustus 2016

De diagnose prostaatkanker wordt gesteld bij veel mannen boven de leeftijd van 60 jaar. Vroeger werden al deze mannen behandeld maar inmiddels is er een ontwikkeling ontstaan waarbij bij mannen met een laag risico prostaatkanker in toenemende mate waakzaam wordt afgewacht (active surveillance).

Prostaatkanker en active surveillance

Bij active surveillance wordt de prostaatkanker, die bij diagnose vrij onschuldige kenmerken heeft, niet behandeld maar alleen nauwkeurig in de gaten gehouden. Er is nu een studie verschenen in the Journal of Urology, een leidinggevend wetenschappelijk urologisch tijdschrift, waarin wordt aangetoond dat patiënten die worden ingesloten in een active surveillance (waakzaam afwachten) protocol genieten van een goede kwaliteit van leven.

Studie naar levenskwaliteit

In de gepubliceerde studie wordt de levenskwaliteit vergeleken van patiënten met laaggradig prostaatkanker, die werden ingesloten in een active surveillance protocol, met patiënten met verdenking van prostaatkanker en die een biopsie van de prostaat ondergingen maar bij wie geen prostaatkanker kon worden vastgesteld. Beide groepen werden 3 jaar gevolgd en gedurende deze periode was er sprake van een goede levenskwaliteit wat betreft de blaasfunctie, de seksuele functie, de darmfunctie, de hormonale status en de graad van de eventuele psychologische belasting.

Active surveillance en levenskwaliteit

Dit is in overeenkomst met andere studie die ook dergelijke aspecten hebben bestudeerd, zoals de Europese PRIAS studie en de Finse Active Surveillance studie. Ook in deze studies werd aangetoond dat patiënten die niet werden behandeld voor hun niet-agressieve prostaatkanker bleven genieten van een goede levenskwaliteit. Dit is een bijzondere uitkomst om bij mannen bij wie een laaggradig prostaatcarcinoom wordt vastgesteld de waarde van een active surveillance benadering in een goed daglicht te stellen.

Lees meer over active surveillance

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op