Screening prostaatkanker lijkt met juiste aanpak toch zinvol

Er is al veel te doen geweest over screening van prostaatkanker zowel binnen als buiten Nederland. In de meest gevallen werd screening als niet kosteneffectief beschouwd en daarom niet toegepast. Er bestaat vooral angst voor het overbehandelen van niet-agressieve tumoren.

In landen waar onderzoek naar de waarde van screening voor prostaatkanker is uitgevoerd (Oostenrijk, de provincie Quebec in Canada en de Scandinavische landen) is echter wel vastgesteld dat een daling van overlijden aan prostaatkanker optrad. Toch werd de kosteneffectiviteit van deze screening steeds in twijfel getrokken.

Screening op juiste wijze

Nu is er echter een rapport verschenen gebaseerd op een Europese gerandomiseerde studie die vanuit de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt gecoördineerd. Uit dit rapport over deze studie, waarin meer dan 200.000 mannen zijn bestudeerd, komt naar voren dat screening die op de juiste wijze wordt uitgevoerd toch zinvol is.

Deze Europese studie randomiseerde mannen tussen de 50 en 70 jaar voor een screening. Daaruit kwam naar voren dat er een effectieve vorm van screening is: bij mannen uit de leeftijdsgroep tussen 50 en 59 jaar regelmatig de PSA-waarde laten bepalen. Deze screening is effectiever dan bij oudere mannen of met andere methoden en heeft ook een duidelijke meerwaarde boven niet screenen.

10% minder sterfte aan prostaatkanker

Indien toegepast zou dit in Nederland  uiteindelijk tot 300 doden minder aan prostaatkanker per jaar kunnen leiden. Dit zou een daling van meer dan 10% van de sterfte aan prostaatkanker betekenen, wat uiteraard significant is. Dit rapport is nu aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid. Er moet worden afgewacht of dit het negatieve Nederlandse standpunt ten aanzien van screening voor prostaatkanker  zal veranderen. In elk geval geeft de huidige studieanalyse een duidelijke aanduiding hiervoor.

MRI prostaat

Ongeveer tegelijkertijd met dit rapport kwam er ook nieuws vanuit het Radboudumc naar buiten over een alternatieve wijze van prostaatkankerscreening, namelijk met MRI-detectie. Dit ligt als mogelijkheid nog verder in de toekomst, maar is ook een zeer interessante ontwikkeling, ook van Nederlandse bodem.

Note Andros: detectie MRI wordt sinds eind 2015 bij Andros aangeboden als onderdeel van precisiediagnostiek prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op