Rezum, hoe Andros een nieuwe prostaatoperatie introduceerde in Nederland

In 2022 introduceerde Andros Clinics een nieuwe prostaatoperatie in Nederland: Rezum. Het behandelen van de vergrote prostaat met stoom om plasklachten op te lossen. Een nieuwe techniek die alleen Andros Clinics en het Albert Schweitzer ziekenhuis aanbieden.

Dit jaar bestaat Andros Clinics 20 jaar. In de reeks #20jaarAndros interviewen we deze keer uroloog Nader Naderi, de drijvende kracht achter de Rezum prostaatoperatie. Hij vertelt waarom hij direct gecharmeerd was van deze prostaatoperatie en hoe deze operatie bij Andros werd opgezet.

Uroloog Nader Naderi vertelt

‘In 2019 kwam ik met Rezum in aanraking toen ik in de Verenigde Staten het congres van American Urological Association (AUA) bezocht. Daar was veel aandacht voor de expertise MIST (minimally invasive therapy) van de prostaat zoals Rezum’, vertelt uroloog Naderi.

‘Ik was direct geïnteresseerd in deze nieuwe behandeling. Zorg op maat, dat is wat mij als uroloog altijd bezighoudt. Rezum is een elegante methode om het plassen te verbeteren met een snel herstel en met minimale impact op de seksuele functies van de man. Mijn enthousiasme heb ik overgebracht op Andros Clinics, onderbouwd met de reeds bekende resultaten. Rezum paste goed in het Andros behandel pallet omdat het minimaal invasief, dus minder ingrijpend is.’

Introductie in Nederland

Aan de introductie van een nieuwe behandeling gaat een uitgebreide en zorgvuldige voorbereidingsperiode vooraf. De behandeling werd met verzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit overlegd. Uroloog Nader Naderi werd onder andere in Amerika getraind in de ingreep. Ook werden zorgvuldig processen in kaart gebracht en de beste materialen aangeschaft. In 2022 waren we gereed om met Rezum te starten in Nederland, samen met een ziekenhuis.

Rezum internationaal

Rezum werd in 2015 FDA-approved door de the U.S. Food and Drug Administration (FDA). In de Verenigde Staten werd de methode als snel populair. Inmiddels wordt het ook in diverse Europese landen aangeboden, onder andere in Zwitserland en Oostenrijk. De eerste Rezum operaties in wetenschappelijke setting werden rond 2012 uitgevoerd in de VS. Vandaar dat er inmiddels ook meer bekend is over de resultaten op langere termijn.

Meer functies dan alleen plassen

Rezum is een minimaal invasieve behandeling om plasklachten door een vergrote prostaat op te lossen. De lage urinewegen van de man zijn niet alleen bedoeld om te plassen. Ze hebben 3 functies:

  • kinderen krijgen
  • seks
  • urineren

Rezum is de behandeling die het plassen verbetert met minimale gevolgen voor de seks en de vruchtbaarheid. Bij Rezum kan droog klaarkomen over het algemeen voorkomen worden.

Droog klaarkomen, waarbij het gevoel van klaarkomen wel blijft maar er bij de man geen sperma meer naar buiten komt, is een gevolg van prostaatoperaties zoals TURP, green Light laser en HoLEP laser. Dit is ook een bijwerking van diverse medicijnen die worden gebruikt bij een vergrote prostaat. Het is geen standaard gevolg bij Rezum.

Rezum bij Andros

Inmiddels zijn er al meer dan 160 Rezum operaties bij Andros uitgevoerd door uroloog Nader Naderi. Eerst werden de operaties nog uitgevoerd onder een volledige narcose. Inmiddels worden de operaties onder een lokale verdoving verricht.

Mooie resultaten

De resultaten van Rezum zijn veelbelovend. ‘De prostaat heeft wel tijd nodig om te herstellen na de Rezum. We verhitten het prostaatweefsel met stoom om het weefsel af te laten sterven zodat er weer ruimte komt om goed te plassen. Het prostaatweefsel zal direct na de Rezum eerst iets opzwellen. Na 6 tot 13 weken zien we de resultaten van deze behandeling’, legt Naderi uit.

De resultaten worden gemeten na 3, 6 en 12 maanden. Het meten gaat zowel objectief als subjectief. We meten hoe de kracht van de plasstraal is verbeterd en of de blaas goed wordt leeg geplast. Ook vullen de patiënten vragenlijsten in. Niet alleen over het plassen maar ook over de kwaliteit van leven en over seksualiteit.

Daarvoor gebruiken we IPPS vragenlijsten, een internationaal gebruikte score om plasklachten vast te stellen. Maar ook de IIEF vragenlijst om inzicht te krijgen in de seksuele gevolgen zoals over het vermogen om een erectie te krijgen en de kwaliteit van het seksleven. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we stellen dat de erectie over het algemeen blijft en slechts bij een gering aantal mannen droog klaarkomen optreedt.

Voordelen van Rezum

Rezum is een behandeling van plasklachten met een minimale impact op de seksuele beleving. Daarnaast is het een korte behandeling die in een kliniek uitgevoerd kan worden. Ook is er geen overnachting nodig. Naast deze voordelen voor de patiënt, is Rezum een minder dure ingreep. Zo kan deze innovatie helpen om wachtlijsten weg te werken en naar verwachting tot aanzienlijke kostenbesparing in de gezondheidszorg leiden.

Niet voor iedereen geschikt

Of Rezum een geschikte behandeling is, is afhankelijk van de aard van de plasklachten, de eigenschappen van de prostaatvergroting en de algehele gezondheid van de man. De uroloog kan hierover adviseren. Rezum is over het algemeen geschikt voor een prostaat tussen de 30 tot 80 ml.

Daarnaast adviseren we een HoLEP laserbehandeling in plaats van Rezum als de man een verblijfskatheter heeft. Of als de plasklachten met name door de middenkwab van de prostaat worden veroorzaakt.

Ook moeten mannen er rekening mee houden dat het plassen niet direct verbetert na de behandeling, er minimaal een week een katheter nodig is en nog niet alle zorgverzekeraars Rezum vergoeden.

Zorgverzekeringen en Nederlandse Zorgautoriteit

De resultaten van deze nieuwe behandeling worden zorgvuldig vastgelegd in een database. Ook voor de evaluatie met zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit want Rezum is een innovatieve behandeling die nog niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Deze nieuwe techniek valt onder de zogenaamde ‘Beleidsregel kleinschalige experimenten voor innovatie’, dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is goedgekeurd. Dit NZa traject dient om de medische resultaten van de Rezum behandeling in een Nederlandse context verder te onderzoeken en onderbouwen. Naar aanleiding van de resultaten van 2022 tot 2024 mag het traject worden voortgezet van mei 2024 tot mei 2026.

Rezum wordt nu nog door een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoed. Dat zijn VGZ*, DSW, Stad Holland, Zorg & Zekerheid, Caresq (EUCARE) en Salland Zorgverzekeringen. (VGZ* = VGZ, Bewuzt, Univé, Besured, Zekur, IZZ / VGZ voor de Zorg, IZA, Zorgzaam, SZVK, UMC)

Verder kijken

‘Er komt dus heel wat kijken om een behandeling die internationaal al veel wordt toegepast ook in Nederland aan te kunnen bieden. Maar anderzijds is het ook mooi om een grote rol te kunnen spelen bij de introductie van een nieuwe behandeling. We moeten niet onderschatten hoeveel impact plasproblemen kunnen hebben op mannen.

Het kan mannen enorm belemmeren in hun dagelijks leven. En deze mannen ook in sociaal opzicht echt in verlegenheid brengen. Dat ze steeds weer moeten plassen. Eindeloos lang op het toilet staan te wachten tot ze eindelijk klaar zijn met plassen. En dan nog niet het gevoel hebben dat ze hun blaas goed hebben leeg geplast’, aldus uroloog Nader Naderi.

Lees verder over:

 

Rezum behandelt prostaat met stoom om plasbuis meer ruimte te geven

Bron: Journal of Endourology,  Journal of Urology

 

Drs. Nader Naderi Uroloog Andros Clinics
Auteur: Drs. Nader Naderi is uroloog en verricht Rezum behandelingen bij prostaatvergrotingen. Zijn bijzondere interesses zijn innovatie en zorg op maat.
Laatste update: 21 mei 2024

Neem contact met ons op