Nieuwe arts: Dick Janssen

Andros Clinics logo
25 april 2019

Aangenaam dat ik me middels deze nieuwsbrief mag introduceren. Mijn naam is Dick Janssen en ben sinds januari 2019 bij de Andros Clinics en haar Blaascentrum werkzaam als arts voor blaaspijn.

Samen met Erik Arendsen richt ik me op de BPS-IC (Blaaspijn Syndroom – Interstitiële Cystitis) patiënten waar ik reeds 10 jaar lang onderzoek naar heb gedaan. Deze nieuwe functie ben ik gestart naast mijn functie bij de afdeling Urologie van het Radboudumc, waar ik sinds 2008 ben opgeleid en binnen de functionele urologie werk. Mijn promotietraject was gericht op de functie van het blaasslijmvlies bij BPS-IC en OAB (Overactieve Blaas). Daarnaast geef ik veel (inter)nationale trainingen in urodynamica.

In het verlengde van mijn promotieonderzoek richt ik me bij mijn werk als arts en post-doc onderzoeker op het verbeteren van zorg voor BPS-IC patiënten door middel van klinische zorgverlening en wetenschappelijk onderzoek. Dat tracht ik onder andere te doen via het Radboud Research lab waar ik onderzoek doe naar de (genetische) oorzaken van BPS-IC met als doel de diagnostiek te verbeteren en nieuwe therapieën te ontwikkelen. Echter ook via NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) richtlijn ontwikkeling, betrokkenheid bij de patiëntenvereniging en de organisatie van het internationale BPS-IC congres dit jaar in Amsterdam. Georganiseerd door de internationale vereniging voor Interstitiële Cystitis.

Op beleidsniveau ben ik namens de NVU en in overleg met het Zorginstituut Nederland een landelijk klinisch onderzoek aan het coördineren om de effectiviteit van GAG blaasspoelingen te evalueren voor BPS-IC. Dit onderzoek zal de vergoeding voor deze therapie gaan bepalen voor de toekomst. Andros | Gynos doet uiteraard ook mee en we hopen dat we met deze studie de overheid kunnen overtuigen dat deze therapie (waar zo veel BPS-IC patiënten afhankelijk van zijn) het verdiend om op te laten nemen in het vergoedingenpakket.

In praktijk geen makkelijke klus, aangezien het inmiddels een enigszins politiek beladen dossier is en omdat placebo gecontroleerd onderzoek doen bij een zeldzaam, heterogeen ziektebeeld als BPS-IC behoorlijk veel haken en ogen kent. Derhalve is ook het onderzoeksinstituut IQ Healthcare betrokken bij deze studie. Met hun hebben we een elegante oplossing gevonden waar alle partijen tevreden mee zouden moeten zijn. De aanvraag ligt weer bij de overheid ter evaluatie en ondanks vertraging hopen we op een goede uitkomst.

Ik draai nu een aan aantal maanden mee in het team bij Andros en ben daar ontzettend tevreden over. BPS-IC patiëntenzorg vraagt specifieke expertise en vereist betrokkenheid van een goed werkend, multidisciplinair team om echt goede resultaten te verkrijgen. Deze specifieke kennis en organisatie is in Nederland vaak moeilijk te verkrijgen binnen de reguliere urologische zorg. Bij Andros krijgt de patiënt deze aandacht wel en dat zie en merk ik aan de patiënttevredenheid en de klinische resultaten die we behalen.

Dr. Dick Janssen

Lees meer over:

Andros Clinics logo
Laatste update: 25 april 2019

Neem contact met ons op