Prostaatkanker precisiediagnostiek publicatie in European Urology

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
24 november 2021

Een tweede wetenschappelijke artikel over onze prostaatkanker precisiediagnostiek is gepubliceerd in European Urology, het meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor urologie wereldwijd. Met onze MRI Fusie biopsie specialist Jos Immerzeel als eerste auteur. In het artikel zijn de resultaten van meer dan 1.000 biopsieprocedures meegenomen. Inmiddels hebben we overigens al meer dan 2.400 fusie biopsieën verricht.

Het wetenschappelijke artikel bevestigt de voordelen van onze wijze van biopteren:

  • Exceptioneel hoog percentage ontdekte tumoren, ter vergelijk: bij 80% van onze fusie biopsies werd prostaatkanker geconstateerd. Bij een traditionele biopsie zonder voorafgaande MRI wordt in ca. 30% prostaatkanker gevonden.
  • Poliklinische procedure met lokale verdoving is mogelijk.
  • Geen preventieve antibiotica nodig.
  • Minimale complicaties.

Achtergrond artikel

MRI Fusie biopsie via de huid, in dit artikel genoemd ’transperineal Magnetic resonance imaging – transrectal ultrasone Fusion Guided Biopsie’ (afgekort MFGB), wordt een steeds populairdere techniek vanwege het toenemende aantal biopsie gerelateerde infecties bij de ‘traditioneel afgenomen’ biopsies. De toepassing op grote schaal ervan werd echter belemmerd door de veronderstelde noodzaak van verdoving door ruggenprik of narcose.

Voor Andros Clinics heeft Jos Immerzeel in 2015 de MRI Fusie biopsiemethode opgezet: via de huid, onder lokale verdoving en zonder preventieve antibiotica. Hij deelt zijn ervaringen met deze MRI Fusie biopsies in dit wetenschappelijke artikel om internationaal meer bekendheid voor deze methode te creëren. Ook demonstreert hij de techniek, haalbaarheid en resultaten van deze biopsiemethode.

De studie

In deze single-center studie bij Andros Clinics nam Immerzeel tussen november 2015 en november 2020 opeenvolgende biopsie-naïeve meer dan 3500 mannen met een klinisch vermoeden van prostaatkanker op in een prospectieve database. Mannen met Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS) versie 2 scores 3-5 ondergingen transperineale MFGB.

De meting

Procedure-gerelateerde bijwerkingen werden geregistreerd. Het ongemak van de patiënt tijdens zowel de lokale anesthesie als de biopsieprocedure werd bepaald met behulp van een visueel analoge schaal (0-10). Detectiepercentages van GleasonGroep (GG) ≥2 (≥ Gleasongrade 3+4) prostaatkanker en het aandeel mannen met GG 1 (Gleasongrade 3+3) kanker werden beoordeeld.

Resultaten

Een totaal van 1097 in aanmerking komende biopsie-naïve mannen ondergingen een fusie biopsie via de huid. Het complicatiepercentage was 0,73% (8/1097); complicaties omvatten vijf (0,46%) urineweginfecties, waaronder één kortdurende ziekenhuisopname en drie (0,27%) urineretenties. Bij 735 mannen waren de mediane pijnscores 2 (interkwartielbereik [IQR] 2-3) voor de lokale anesthesieprocedure en 1 (IQR 0-2) voor de biopsie. Prostaatkanker werd gedetecteerd bij 84% (926/1097) van de mannen; 66% (723/1097) had GG ≥2 en 19% (203/1097) GG 1.

Conclusies

  • Transperineale MFGB kan veilig worden uitgevoerd als een poliklinische procedure onder lokale anesthesie in een ambulante setting.
  • Het detectiepercentage van klinisch significante prostaatkanker is hoog en biopsie wordt goed verdragen.
  • Hoewel er geen antibiotische profylaxe werd gebruikt, is het aantal infectieuze complicaties praktisch verwaarloosbaar.

 

Bekijk artikel in European Urology: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0302283821021357

Lees meer over prostaatkanker

 

Drs. Jos Immerzeel Prostaat MRI Fusie Biopsie Specialist Andros Clinics
Auteur: Drs. Jos Immerzeel is fusie biopsie specialist. Eerder werkte hij als radiotherapeut-oncoloog. Hij geeft internationaal voorlichting over en begeleiding bij fusie technologie en transperineaal prikken.
Laatste update: 24 november 2021

Neem contact met ons op