Het eten van vis voorkomt kanker

De relatie tussen dieet en kanker is al langer bekend. Er is nu een groot artikel verschenen waarin veel epidemiologische studies zijn onderzocht met betrekking tot het effect van hoge of lage visconsumptie en het ontstaan van verschillende soorten kanker.

In deze analyse kwam in ieder geval naar voren dat verhoogde visconsumptie voor geen enkele kanker een verhoogd risico betekent. Integendeel, voor enkele kankers en sommige subtypes van kanker heeft het eten van vis een duidelijk gunstig effect. Dit betreft vooral maag-darmkanker, schildklierkanker en multiple meyloma en sommige vormen van kanker bij kinderen.

Voor de uroloog is het uiteraard van belang om te weten wat de invloed is van het eten van vis op de zogenaamde genito-urinaire kankers: blaaskanker, nierkanker en prostaatkanker. Het uitgevoerde onderzoek, dat een zeer uitgebreide meta-analyse van vele studies betreft, vindt bij een ruime visconsumptie een reductie van 63% in het risico van prostaatkanker.

Een andere studie meldt overigens dat het risico van agressief prostaatkanker ook zou kunnen verminderen door het eten van vis. Deze bevindingen dienen echter statistische nog beter onderbouwd te worden. Voor de andere urogenitale kankers is er geen directe relatie tussen visconsumptie en het minder voorkomen van kanker. In elk geval heeft ruime visconsumptie geen enkel nadeel met betrekking tot de ontwikkeling van kanker. Visconsumptie in combinatie met een Mediterraan dieet zouden dan zelfs nog beter kunnen zijn.

Lees meer over leefstijl

Lees verder over prostaatkanker

Symptomen prostaatkanker ontstaan (te) laat 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 12 maart 2018

Neem contact met ons op