‘Is de opbrengst van prostaatkankerscreening echt zo laag?’

Onder deze titel verscheen onlangs een commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een commentaar van de hand van Marco H. Blanker (huisarts) en M.A. (Arjen) Noordzee (uroloog). In dit commentaar keren beide auteurs flink zich tegen de diagnostiek van prostaatkanker in een vroeg stadium, door middel van screening. Zij doen dit op basis van de laatste bevindingen van de European randomised study of screening for prostate cancer (ERSPC) die op 6-8-2014 zijn gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet.

Dat populatiebrede screening voor prostaatkanker niet moet worden aanbevolen was, is en blijft zondermeer duidelijk. Maar dat PSA geen enkele rol speelt bij de vroege detectie van prostaatkanker en daarom niet zou moeten worden bepaald, gaat toch te ver. Vroege detectie van prostaatkanker en zo nodig vroege behandeling spaart wel degelijk levens. Dit is uitvoerig aangetoond in landen (o.a. Amerika) waar veel PSA-metingen worden gedaan. Helaas gebeurt dit niet in Nederland en de sterfte aan prostaatkanker gaat hier dan ook niet achteruit. Jaarlijks sterven er nog meer dan 3.000 mannen aan deze ziekte.

Wel wijzen de auteurs terecht op het feit dat zeer omzichtig moet worden omgegaan met PSA als test en dat deze test alleen kan worden uitgevoerd door deskundigen. De PSA test moet in elke urologische praktijk beschikbaar zijn, wat in Nederland ook het geval is. Zo kan het ‘spook’ van overdiagnose en overbehandeling worden ‘getemd’.

Gelukkig besluiten de auteurs hun commentaar met de opmerking dat als een man goed is geïnformeerd over de voor- en nadelen van een PSA-test hij deze test mag vragen. Dus mag een PSA-test op verzoek van een patiënt niet worden geweigerd. En als de uitslag van de test abnormaal is, moet deze door een deskundig uroloog worden beoordeeld.

Een verstandig benadering is dat als een patiënt erom vraagt PSA kan en dient te worden bepaald na het uitvoerige informatieverstrekking van de voor- en nadelen van een dergelijke meting.

> Lees meer over prostaatkanker

> Lees meer over de PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op