Minder PSA tests in Amerika

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
15 februari 2016

Doordat in Amerika in 2010 door de US Preventive Services Task Force het advies werd gegeven PSA tests voor vroege detectie van prostaatkanker niet meer routinematig uit te voeren is het aantal PSA tests in Amerika sterk verminderd.

Dit is gebleken in een publicatie in de JAMA International Medicine (wetenschappelijk tijdschrift van de American Medical Association). Deze vermindering van PSA tests was meer uitgesproken bij general practitioners (huisartsen) dan bij urologen. Dit zou mede te maken kunnen hebben met het feit dat de American Urological Association Guidelines for the Early Protection of Prostate Cancer (vroege opsporing van prostaatkanker) toch nog na bespreking met en uitleg aan patiënt aanraden om een PSA test uit te voeren bij patiënten in de leeftijd van 55 en 70 jaar die erom vragen. Immers, sinds deze tests ruim worden toegepast, is in Amerika het overlijdensrisico aan prostaatkanker significant achteruit gegaan.

Het advies van de Task Force om minder tests uit te voeren was mede ingegeven om het gevaar voor overdiagnose van prostaatkanker en dus ook het risico van overbehandeling te beperken.

Lees verder over PSA waarde

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op