Voor uw bezoek

Een goede voorbereiding op het bezoek aan Andros is van groot belang. Daarom vragen wij u vragenlijsten in te vullen en plasdagboek bij te houden. Als u voorbereid komt, kan het consult volledig in het teken staan van diagnose en behandeling, zonder dat er eerst nog tijd besteed moet worden aan informatieverzameling. Bovendien kunt u in één bezoek een goed advies krijgen.

Andros Clinics maakt een persoonlijk digitaal dossier voor u aan. In deze beveiligde omgeving vindt u alle informatie over uw afspraak en de voorbereidingen voor de afspraak. Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u per e-mail een uitnodiging om in te loggen in uw digitaal dossier via https://myandros.asterisque.nl/. Inloggen via een smartphone is niet mogelijk.

In het digitaal dossier vindt u:

  • Informatie over het bezoek en de voorbereiding
  • Routebeschrijving
  • Vragenlijsten over uw algemene gezondheid en uw urogenitale gezondheid
  • Plasdagboek waarin u over een periode van 24 uur uw drinken en plassen bijhoudt.

 

Wilt u de vragenlijst en het plasdagboek uiterlijk 3 dagen voor uw bezoek invullen?

Vragenlijsten

Voorafgaand aan het onderzoek vindt u in uw digitaal dossier vragenlijsten. Deze hebben betrekking op uw urogenitale gezondheid en algemeen welbevinden. Ook al lijken sommige vragen of vragenlijsten niet direct op u van toepassing, wij verzoeken u toch alle lijsten in te vullen. De specialist en verpleegkundige zullen de gegevens van de vragenlijsten gebruiken om u een zo goed mogelijk advies te kunnen geven.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene medische informatie inclusief medicijngebruik
  • Vragenlijst plasklachten (volgens in internationale IPSS standaard)
  • Vragenlijst seksueel functioneren (volgens de internationale IIEF standaard)
  • Vragenlijst vitaliteit (volgens de internationale AMS standaard)

Onderzoek met deze vragenlijsten, in combinatie met het plasdagboek en de bloeduitslag, heeft uitgewezen dat alle vragen tezamen belangrijk zijn om uw urogenitale gezondheid in kaart te brengen. Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde vragenlijsten minimaal 3 dagen voor uw bezoek in te vullen.

Plasdagboek

In het plasdagboek kunt u bijhouden wat u gedurende 24 uur drinkt, en hoeveel u plast. Aan de hand hiervan kan de verpleegkundige bepalen wat uw plasfrequentie is, uw plasvolume en uw maximale blaasinhoud. Dit is belangrijk voor de diagnose van plasklachten, maar helpt ook bij de diagnose van seksuele problemen en andere klachten.

Lees verder over tijdens uw bezoek

logo zkn Keurmerk

Het ZKN-keurmerk garandeert kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en hygiëne met onafhankelijke toetsingen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
Patientenfederatie Nederland
Gemiddelde waarderingen op ZorgkaartNederland: 9.0

Andros Clinics in 2022 Bekijk waarderingen

Naar Suriname

Een echoapparaat en twee bladderscans, daar konden we dr. Fernandes in Suriname mee verblijden. Bij het vervangen van onze apparatuur, vernamen we dat...